Fem korta frågor till Kristin Ahne - uppdragsgivare på Aleris

Kristin är affärsområdeschef för Aleris äldreboenden i Sverige. De har i dagsläget 32 st boenden som är spridda från Simrishamn till Uppsala. Tillsammans med Skilled genomförs nu en utbildning i coachande samtal för alla anställda. Vi ställde fem korta frågor till Kristin för att ta tempen på vad hon tycker om utbildningen än så länge.

Vad hade ni för önskan/behov när ni upphandlade utbildningen i coachande samtal?

– Vårt önskemål var att tillsammans med en utbildningspartner göra en utbildning i coachande förhållningssätt för våra medarbetare som dagligen jobbar med möten. Både med boenden, anhöriga och personal emellan. Vår personal är ständigt i verksamheten och måste kunna samtala med många olika personer. Då är det bra att ha verktyg för att lära sig att lyssna in vad den man samtalar med verkligen vill säga.

Hur kom det sig att valet föll på Skilled?

Vi gjorde en pilot med Skilled som föll väl ut och därför fortsatte vi samarbetet. Vi ska utbilda alla våra anställda tillsammans med Skilled. Hittills har omkring 100 i vår personal gått utbildningen och utvärderingen de gjort är övervägande positiv. Personalen upplever ett behov av den här utbildningen. Vi upplever att det här är en tillfredsställande utbildning för alla inblandade.

Vad är ditt intryck av Skilled?

– Väldigt nöjd. Vi har ett bra samarbete och lätt att få kontakt med varandra. Skilled har lyckats fånga vårt behov väldigt bra.

Utbildningen har varit igång ett tag, vad ser ni för effekter av den så här långt?

– Det är en utmaning att hålla detta levande, att bibehålla kunskapen. Vi har bett de som gått utbildningen att ge exempel på hur de använder kunskaperna på de interna arbetsplatsmötena. Det är ett sätt att göra utbildningen och det man lärt sig levande. Det blir också ett lärande att höra av andra, både framgångar och misslyckanden. Då får man reflektera över hur man hanterar eller skulle kunnat hantera situationer. Tydligt är att vi i vår iver att hjälpa ofta är lite snabba att svara på saker och kanske behöver lyssna mer. Inte komma med lösningar hela tiden. Det är en av de saker som denna utbildning hjälper att ge verktyg för.

Skulle du rekommendera Skilled som utbildningspartner?

– Ja, det skulle jag göra.

Läs mer om utbildningen i coachande samtal här

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.