Tala är guld

Jag gjorde en övning en gång där vi inte fick prata med varandra. Inte heller teckna ord eller gestikulera. Den gick till så här:

Alla personer i gruppen fick en lapp med en instruktion, alla hade olika instruktioner. Men det visste man inte för man fick ju inte kommunicera verbalt.

Ex:
Person 1 fick följande instruktion på sin lapp: Ställ alla stolar i en ring
Person 2 fick: Ställ alla stolar upp och ned
Person 3 fick: Bär ut alla stolar utanför rummet
och på person 4:s lapp stod: Ställ alla stolar till höger.

Detta ledde till att vi i gruppen “bråkade” om stolarna och drog dem åt olika håll, men uppdragen stod ju egentligen inte mot varandra. Alla var möjliga lösa samtidigt. Men vi samarbetade inte utan vi blev istället väldigt irriterade på varandra. Alla körde sitt eget race och det blev inte rätt resultat.

Det är lätt att tänka att kommunikation är överskattat och att vi ägnar för mycket tid på jobbet åt att prata, förankra, repetera, informera, instruera, berömma, tillrättavisa, diskutera, debattera, skvallra, resonera och spekulera. Men som övningen ovan demonstrerar, försök tänka dig utmaningen att leda dina medarbetare utan att ha vare sig röst eller chans att använda ditt kroppsspråk. Tänk dig ett zoom-möte utan vare sig kamera eller mikrofon. Att bara och enbart syssla med skriftlig kommunikation. Svårt va? Och tråkigt!

Så ja, med den enkla tankevurpan så inser du att samtalet kanske är ditt viktigaste verktyg i din “ledarskapslåda”. Verbalt och icke-verbalt. Och visst kan vi älta samtal som gått fel. Fundera över hur vi borde sagt och hur vi skulle ha börjat samtalet si och avslutat så. Att vi kanske skulle ha lyssnat mer. Men när samtalet har gått bra och alla förstått och är på banan, då springer vi ofta vidare in i nästa. Någon gång kan det vara bra att stanna upp och fundera på- vad var det du gjorde för att samtalet skulle bli sådär bra? Var det att du var förberedd, att du hade ett tydligt syfte med samtalet, att du använde ord och begrepp som mottagaren förstod, att du kanske lyssnade mellan raderna och ställde öppna frågor?

Ett bra samtal blir inte bara bra. Det ligger strategi, övning och tekniker bakom för att få det bra. På vårt webinar den 22/4 får du lära dig några av dessa. Anmäl dig här

Välkomna!

Kristin Arnberg
Partner Director

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.