Undvik “målfällan” med ett coachande förhållningssätt

Nu stundar en vår framför oss med ljusare dagar och förhoppningsvis lite solljus som ger oss ny energi. I den här bloggen tänker jag ge er mina bästa insikter och praktiska verktyg för att du ska kunna arbeta målstyrt utifrån ett coachande förhållningssätt.

Ordet coach har idag en stark koppling till idrottsrörelsen men jag vill ta ordet tillbaka till dess historiska betydelse för att mer knyta an till min tolkning av ett coachande förhållningssätt. Själva ordet coach och dess ursprung kommer från engelskan och kan rakt översättas till transportvagn. En transportvagn fraktade, på den tiden, viktiga människor från punkt A till punkt B. Själva definitionen av viktiga människor kanske säger något om den tidsera som ordet coach användes i men trots det är det en väldigt fin övergång till hur jag arbetar med ett coachande förhållningssätt idag. Alla mina kollegor, kursdeltagare mfl är för mig viktiga människor som ska komma från punkt A till punkt B. Men nu handlar det inte om några geografiska förflyttningar utan mer om utveckling i termer av lärande och prestation, att nå sina mål helt enkelt. Jag med mitt coachande förhållningssätt står således för “transportvagnen” men ansvaret för att nå fram till målet ligger hos den enskilda individen. Det innebär att alla människor själva får elda i loket för att komma framåt samt välja vilket spår man vill ta för att komma fram till målet. Så för att lyckas med att arbeta målstyrt utifrån ett coachande förhållningssätt är målet extremt centralt och viktigt. Om målet är otydligt finns risken att vi lägger tiden på fel saker och att det blir svårt att utvärdera ens vägval inför framtiden. Oavsett vilket mål som ligger framför oss är det en nyckelfaktor att den som ska nå målet är även den som uttrycker det i syfte att skapa delaktighet och engagemang för sitt eget uppsatta mål. Här har jag många gånger hamnat i vad jag kallar “målfällan”. Målfällan innebär att jag som coach formulerar och tar fram målet för en annan person som då i stunden säger ja och går med på förslaget. Men allt som tiden går så kanske hen inte fullt ut lyckas med att nå fram till målet. En vanlig reaktion har då varit att målet inte var hens eget från början, dvs det är i förlängningen mitt fel att hen inte nådde målet.

För att undvika detta kan vi utifrån ett coachande förhållningssätt utforska målet med öppna frågor. Alltså , vad skulle det innebära för dig att nå målet? Hur ska det synas när målet är nått? Hur skulle man kunna mäta dina framsteg? Här finns det även bra stöd i form av mallar som underlättar målbilden. Den kanske mest vanliga är SMART-mallen där ordet “SMART” är ett akronym där varje bokstav i ordet motsvarar beståndsdelarna i hur man sätter upp ett bra mål. Kom bara ihåg att den som ska göra resan mot målet är även den som ska uttrycka och svara på dessa “smarta” frågor.

S- Specifikt, att målet tydligt beskrivet och avgränsat.

M- Mätbart, att du ska kunna svara ja eller nej på om du uppnått ditt mål.

A- Accepterat, att du eller ni som ska utföra arbetet mot målet har godkänt det.

R- Realistiskt, att känna att det är rimligt att uppnå detta mål utifrån tid, resurser eller motivation

T- Tidsbestämt, att det finns ett konkret datum eller tid då jag ska ha uppfyllt mitt mål.

Så med det sagt hoppas jag att du nu framöver lägger lite extra tid på att utforska att målet ger en tydlig riktning i vart hen vill nå. I förlängningen blir då den efterföljande diskussionen kring hur hen kan nå sitt mål en väldigt naturlig övergång i samtalet.

Lycka till!

Patrik Olsson

Utbildningsledare på SkillEd

Läs mer om SkillEds utbildningar här


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.