Personlig effektivitet - med hjälp av skratt och igenkänning

Fredag vid lunchtid. Jag är på vårt, i dessa coronatider, nästan folktomma kontor och plockar undan efter en digital utbildning i personlig effektivitet. Ett team från ett svenskt företag såg nyttan i att ständigt utvecklas och ville vässa sina verktyg inom området självledarskap. Under fyra intensiva timmar med mycket interaktivitet varvat med korta teoripass och värdefulla pauser, blev det en hel del skratt, igenkännande och insikter. Men vad är egentligen personlig effektivitet och kan man utbilda i det? Och vad kan vara det första att själv börja med för att bli mer effektiv?

Låt oss ta det steg för steg. Att du som medarbetare eller chef är effektiv innebär inte att du gör dina arbetsuppgifter snabbt. Det betyder att du gör rätt arbetsuppgifter, vid rätt tid och på rätt sätt. Viktiga redskap är därför att kunna prioritera, planera och organisera din arbetsdag. Det handlar även om att du arbetar med ditt självledarskap för att på så vis bli medveten om hur du tenderar att tänka och agera. Du behöver förstå vad som driver dig och vad som kanske till och med skrämmer dig. Kanske att du lätt blir avbruten eller skjuter upp vissa arbetsuppgifter? Kanske att du har svårt att komma igång eller att börja med det som är dina främsta arbetsuppgifter? Eventuellt tenderar du att irritera dig på vissa kollegor istället för att fokusera på det som leder alla framåt? Genom att bli medveten om ditt eget mindset, dina behov och drivkrafter samt styrkor och utmaningar, vet du även vad du behöver hantera och eventuellt förändra. På SkillEds kurs i personlig effektivitet arbetar vi därför lika mycket med konkreta metoder kring planering, prioritering och organisering som med självkännedom.

Givetvis går det att utbilda i personlig effektivitet! Forskning visar att vuxna lär genom sammanhang och dialog, genom att själv göra och testa motiverande övningar på deltagaranpassad nivå, få reflektera kring sitt lärande och - inte minst få respons på sina framsteg. SkillEds erfarenhet är även att det är lättare att lära sig något nytt när man har skoj. Under en digital kurs är det således ännu viktigare än under en fysisk kurs att kursledaren är flexibel och inkännande. För mig som erfaren pedagog är detta en av de saker som sporrar mig mest. Under en sådan kurs, har jag en riktigt bra dag på jobbet!

Då personlig effektivitet ofta betyder att man ska förändra ett beteende, krävs ett fortsatt arbete efter kursen. Det var därför så härligt att höra att deltagarna i fredagens kurs upplevde att de blev inspirerade och motiverade att upprätthålla nya vanor och beteenden efter kursens slut.

Så… vad kan du som läser detta göra som ditt första nästa steg för att bli mer effektiv? Ett konkret tips är att vara lite nyfiken på hur du arbetar idag. Sätt under en vecka av 15 minuter varje dag för reflektion och svara på följande frågor:

  • Vad lade jag min tid på idag?
  • Vilka arbetsuppgifter gav mig energi?
  • Vilka arbetsuppgifter undvek jag helst?
  • Vad behövde jag för att vara i ett flow?

Skriv ned dina svar. Efter en vecka kommer du se var dina utvecklingsområden ligger. Vill du ha hjälp med nästa steg därefter - konkreta metoder och verktyg för att bli mer effektiv - hör av dig! Vi på SkillEd hjälper dig gärna!

Katja Wennerfors

Utbildningsledare


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.