Vad är en ledares viktigaste egenskaper?

Hur ska en ledare vara för att vara framgångsrik? Ja där finns det nog lika många svar som de du frågar. Många egenskaper brukar lyftas som viktiga. Man ska vara engagerad, driftig, självsäker, kreativ, omtänksam, analytisk, strategisk, ordningsam och inspirerande samtidigt som man ska ha affärssinne och få saker att hända. Vem kan leva upp till det? På SkillEd genomför vi olika ledarskapsutbildningar och det är så klart intressant att ta reda på vad man behöver utveckla som ledare.

Jag tittar runt på olika undersökningar som alla kommer fram till lite olika resultat för vad som är viktigast. I många studier frågar man ofta några personer vad som är viktigast. Kanske har man frågat ledare, medarbetare, rekryterare eller andra. Ofta kommer man fram till olika resultat i olika studier. Någon studie säger att det viktigaste är att vara driven, en annan att det allra viktigaste är att vara kommunikativ och en tredje undersökning jag läser säger att det viktigaste är att vara samarbetsinriktad och modig. Allt detta är dock åsikter, det vill säga uppfattningar om vad man tror.

Men är det verkligen så att det vi tror oss se är det som också ger framgång? Lyckas en modig och mer driftig person bättre än en som inte är det?

Nu har precis världens mest omfattande ledarskapsstudie publicerats. Den är gjord i samarbete mellan University of Chicago, Copenhagen business school och SAS inc. Det är en akademisk studie som gjorts under tio års tid av 14 forskare. De har studerat 17 000 ledare varav 2000 VD:ar. Det mest intressanta är att de inte bara studerat vad olika grupper anser vara det viktigaste, utan vad som faktiskt ger framgång i form av växande företag. Detta är ju otroligt intressant och jag tycker nog denna undersökning borde förtjäna mer uppmärksamhet.

Så vad säger den då? Jo man har faktiskt hittat fyra egenskaper som ger väsentligt större framgång än andra. Och det är inte de egenskaper som oftast lyfts fram i undersökningarna då människor får säga vad de tycker är viktiga egenskaper.

  1. För det första är det förmågan att fatta snabba beslut. Att vara beslutsam. Och att kunna förankra sina beslut i organisationen. Det är de som har förmågan att fatta beslut tidigare och snabbare än andra som får framgång, och som gör det med övertygelse. Och det verkar vara så att det många gånger är bättre med ett dåligt beslut än inget beslut alls.
  2. Den andra egenskapen handlar om att kunna få med sig medarbetarna och andra viktiga intressenter. De som, när beslutet väl är fattat, kan få med sig medarbetare och andra har framgång. Det handlar om en förmåga att förstå andras drivkrafter, behov och motivation för att få dem med sig. Det handlar också om att förstå vilka som är de viktiga att få med sig. De som lyckas med det visar stor framgång.
  3. Den tredje är förmågan att vara flexibel. Att kunna reagera snabbt och anpassa sig efter nya förutsättningar, utmaningar och möjligheter. En VD som anpassar sig efter nya omständigheter, ritar om kartan och ser nya vägar lyckas mycket bättre.
  4. Den sista är förmågan att producera resultat. Att nå de mål man satt upp och få resultat. En sådan ledare litar medarbetare på och man har då mycket större chanser att lyckas.

Det som ofta lyfts fram i flera tidigare studier, som att ha självförtroende och karisma, visar sig i denna studie ha rätt liten effekt på hur framgångsrik man är. Många av de framgångsrika ledarna har också gjort stora misstag tidigare. Flera har misslyckade karriärsteg och uppdrag bakom sig. Dessutom visade det sig att de med allra högst IQ har rätt lågt resultat på förmågan att fatta beslut. De vill väga in alla fakta och balansera dem mot varandra och tar inte då snabba beslut. Man har inte alla svar alltid och denna studie visar att de som vågar fatta beslut på kanske bara 65% kunskap om ett område lyckas bättre än de som väntar.

Det visar sig också att de som är mer framgångsrika är mindre konflikträdda och hanterar konflikter enklare. Konsensus är ofta bra – men tar tid. De som beslutar snabbare och istället försöker hitta minsta gemensamma nämnare når mer framgång än de som väntar in konsensus.

Ja, nu kanske inte detta är en mirakelkur och få besitter alla dessa fyra framgångsfaktorer, men det är ett intressant och omfattande underlag som bygger på riktiga resultat och inte bara på tyckanden. Och vad som är en bra ledare skiljer sig så klart mycket åt mellan branscher, organisationer och åldrar. Men här finns ändå korn på några viktiga delar från den hittills största vetenskapliga studien som genomförts.

Ha gärna detta i åtanke när ni utvecklar och satsar på att stärka ledarskap i just din organisation!

Mikaela Valtersson

Vice VD på Kunskapsskolan

Läs mer om SkillEds utbildningar här


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.