Skapa feedbackkultur!

“Här i vår arbetsgrupp har vi så högt i tak, alla vågar säga både till och ifrån”. Alltför ofta hör jag detta i mitt arbete som utbildningsledare och föreläsare för arbetsgrupper och projektgrupper. Föga förvånande är det vanligtvis den formella eller den informella ledaren som påstår detta. Mina observationer av övriga gruppmedlemmar, när någon berättar om gruppens “höga tak”, är ofta ett ökat inslag av himlande ögon eller blickar som söker sig nedåt.

Min uppfattning är att verksamheter idag är duktiga på att skicka både chefer och ledare på kurser med syftet att stärka förmågan att skapa ett öppet samtalsklimat i sin arbetsgrupp. Man inser att feedback är en viktig komponent för framgång och utveckling. Men, för att skapa ett hållbart samtalsklimat, där samtliga medlemmar i gruppen bidrar till en god feedbackkultur, så räcker inte det. Då krävs det dessutom att alla teammedlemmar utbildas i hur man både ger och tar feedback. Min utgångspunkt och övertygelse är att alla roller i en grupp har ett ansvar och en skyldighet när det gäller samtalsklimatet i arbetsgruppen. Så frågan som uppstår då är; hur kan man göra för att inkludera teamets medlemmar så att alla klarar av att ge både uppskattande och utvecklande feedback till varandra i det vardagliga arbetet?

Här kommer några tips på hur man kan arbeta med feedback på ett avslappnat sätt med sin arbetsgrupp. Syftet är att vänja samtliga gruppmedlemmar vid att feedback ska ges på ett kvalitativt sätt som bidrar till utveckling. Susan Wheelan, som är professor i psykologi och grundare till grupputvecklingsteorin IMGD beskriver i sin teoretiska modell de utvecklingsfaser som ett team/arbetsgrupp genomgår. Enligt Wheelan anses konfliktfasen som den mest utmanande delen för en grupp att hantera. Här framhäver professorn gruppmedlemmarnas förmåga att ge och ta emot feedback som en nyckelfaktor för teamets framgång. Det är avgörande för att klara av de konflikter som enligt henne helt naturligt kommer att uppstå när gruppen utvecklas.

Så hur kan man som enskild gruppmedlem tänka innan man ger feedback till någon annan? Genom att fundera på tre korta frågor innan man ger sin feedback så ökar chansen till att den både blir mer kvalitativ och mer framåtsyftande.

De tre frågorna är:

  • Är min feedback nödvändig?
  • Är min feedback genomtänkt?
  • Ger jag feedback av rätt anledning?

Dessa tre huvudfrågor gäller oavsett om det handlar om uppskattande eller utvecklande feedback. Detta betyder att man kan träna både sig själv och gruppen på att ge feedback utan att behöva börja med den mest utmanande varianten, alltså den utvecklande. Mitt tips är att väva in små inslag i det vardagliga arbetet där man börjar ge uppskattande feedback av hög kvalitet till varandra och således kopplar feedbacken till sak/beteende och inte till person. Fundera också innan på om den är nödvändig, genomtänkt och ges av rätt skäl.

Är ni nyfikna på fler konkreta tips och praktiska övningar kring hur man på ett lekfullt sätt kan lära alla i gruppen hur kvalitativ feedback går till? Hör då av er till oss på SkillEd så kan vi tillsammans skapa en digital eller fysisk feedbackkurs som gör skillnad på riktigt. För feedbackkultur skapar framgång!

Vår digitala feedback kurs

Patrik Olsson

Utbildningsledare på SkillEd

Läs mer om SkillEds utbildningar här


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.