En gemensam resa mot ny kunskap

Vår Partner Director, Kristin berättar om behovet och nyttan med öppna kurser. Både i fysisk och digital miljö.

Varför har ni startat öppna kurser på SkillEd?

Vi på SkillEd har lång erfarenhet av att arbeta med skräddarsydda kurser för myndigheter och företag. Då intresset är stort och nöjdheten från kunderna mycket hög vill vi att fler ska få chansen att gå kurser hos oss. Vi ser även en stark efterfrågan på kompetensutveckling inom just de områden vi utbildar. Detta hos många yrkesgrupper och även hos privatpersoner. Det blir dessutom en extra dynamik och en god chans till nätverkande när vi bjuder in från olika branscher.

Inom vilka ämnen finns det kurser och hur långa är de?

Kurserna vi erbjuder är digitala eller fysiska eller en kombination. Det kan vara ett webinar på 1 h, självinstruerande digitala kurser eller, till hösten 2020, kurser som ges fysiskt på 1-4 dagar beroende på innehåll. Det är ett bredd utbud som kan kategoriseras under teman som ledarskap, kommunikation, teamutveckling och kursledning. Vissa kurser erbjuder certifikat.

Alla kurser kännetecknas av interaktiva metoder där vi lär oss på ett roligt och effektivt sätt. Tanken är att deltagaren redan dagen efter kursen ska ha minst ett nytt verktyg, eller en ny metod, att använda i sitt jobb.

Utbildarna är alltid erfarna pedagoger som är vana att hantera både stora grupper och att individanpassa.

Hur kan kortare utbildningar bidra till en hel verksamhet?

Vi arbetar med ett före, efter och under kursen-tänk som gör att lärandet stannar kvar. Det finns även digitala komplement till de fysiska kurserna som gör att man kan sprida kunskapen vidare till andra. Kursdeltagarna får även konkreta tips på hur just de kan vara förmedlare av sina nya insikter eller sina fördjupade kunskaperna internt.

Du är själv utbildare, vad är roligast med att utbilda?

Helheten. Att jag får planera, genomföra och utvärdera en kurs och hela tiden anpassa mig till målgruppen. Det är en levande process. Det känns som att göra en gemensam resa där vi tillsammans tar oss an situationer som uppstår. Som utbildare skapar jag en trygg grupp där var och en får utvecklas. Det är såklart även en ego-kick när jag känner att jag når fram och att min retorik hjälper andra att nå sina mål.

Vad tror du om framtidens kompetensutveckling?

Vi måste vara i lärande situation hela tiden. Samhället kräver förändring som tillstånd. Med det menar jag att vi lär på nya sätt och med nya verktyg i en allt snabbare takt. I och med att kunskap blir mer och mer tillgänglig för alla och metoderna för att lära sig något blir mer och mer aptitretliga, jag tänker till exempel på spel, youtube och mobilappar, så måste vi öka vår kunskap kring källkritik och kring att kunna reflektera.

Det sistnämnda arbetar vi också med i våra kurser. Att deltagarna ska hitta sina egna recept för hur just de lär sig mest och bäst.

Jag ser med stor tillförsikt på utvecklingen där vi aktivt söker kunskapen med olika metoder, dygnets alla timmar, istället för att vänta på att någon annan ska utbilda oss.

Det här talar dock inte emot behovet av reflektion och utveckling tillsammans med andra, tvärtom. Med all kunskap tillgänglig behöver vi spegla det vi lär oss hela tiden. Lära genom att göra, ’misslyckas’, få feedback, göra igen, nå framgång och förstå varför! På så sätt kan alla nå längre!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.