Framgångsfaktorer för snabba projekt

Visst kommer man alltid att minnas våren 2020 som en högst dramatisk, skrämmande och märklig tid? Tiden stannade upp och mångas liv förändrades för alltid.

Så mycket som länge varit självklart slutade att vara självklart. Alla har vi påverkats på ett eller annat sätt. Det har varit, och är, en tid där man måste få ha två tankar i huvudet samtidigt. Att känna oro, dödsångest, rädsla och sorg för det som är riktigt illa, och samtidigt få känna frustration, irritation och längtan efter det lilla i ens egen situation är helt naturligt. Inget kan jämföras med att själv vara svårt sjuk eller att förlora någon nära i förtid, men påverkan finns på alla nivåer. Våren 2020, och ja hela året 2020, kommer förmodligen för alltid vara förknippat med coronavirusets spridning och dess konsekvenser.

På SkillEd har verksamheten, som för många branscher, behövt ställas om. Istället för att vara ute och möta kunder i utbildningssituation och arbeta fysiskt med olika läromedel finner vi oss mer och mer vid skärmar och utbildar via digitala hjälpmedel. Det är inget nytt för oss, men det har skalats upp och för det personliga mötet och dess unika kvalitet har vi behövt hitta andra vägar. Att finnas för våra kunder och försöka hjälpa till i den här unika situationen känns självklart för oss som pedagoger. Det var därför extra betydelsefullt när vi fick en konkret chans till just det.

Inom ramen för Beredskapslyftet och i samarbete med Novare startade vi en introduktionsutbildning inom vård och omsorg. Medarbetare från helt andra branscher, som av olika skäl hade möjlighet och intresse att gå ut och stötta och avlasta vård- och omsorgspersonal, fick gå en tredagars intensivutbildning hos SkillEd. Utbildningen var fysisk, teoretisk och praktisk. En digital kurs byggdes för att komplettera utbildningen, dels för att fördjupa lärandet och dels för att deltagarna skulle kunna gå tillbaka och repetera, när de stod ute på fältet. För att täcka in alla kunskapskrav behövde vi bredda vårt team. Det ledde till att människor som aldrig jobbat ihop, och inte ens träffats förut, plötsligt befann sig i en högst operativ arbetsgrupp.

Det finns mycket att säga om den här introduktionsutbildningen, som nu genomförts i flera grupper och fått fantastiska utvärderingar. Det viktigaste av allt är naturligtvis att vi har hjälpt till att avlasta de sektorer som haft och har det tuffast just nu, vården och äldreomsorgen. Här skulle jag dock vilja summera några av de framgångsfaktorer som gjorde det möjligt att med bara en veckas förberedelse lyckas med uppdraget.

Sätt ett tydligt mål:
Vi hade ett gemensamt extremt tydligt mål som vi oförtröttligt kommunicerade.

Prioritera hårt:
Alla var beredda på att lämna eller nedprioritera tidigare roller, eventuella hierarkier mellan verksamheter, detaljfrågor, förhandling och andra arbetsuppgifter för att med fullt fokus ta sig an det nya uppdraget.

Teambuilda:
Vi snabbspolade, men glömde inte bort, teambuildingen. Resultatet blev ett fantastiskt team med människor från olika håll där alla accepterade sina och andras roller.

Arbeta prestigelöst:
Alla var villiga att rycka in där så krävdes och ingen ägnade sig åt något “blamegame”.Samtidigt användes allas kompetens och vi vågade släppa kontrollen.

Kommunicera rakt:
Vi skapade tydliga system för avstämningar och kommunikation och såg samtidigt till att ha individuella samtal på daglig basis för att kunna fånga upp alla nivåer.

Uppmärksamma delmål:
Vi uppmärksammade allas delmål så det blev tydligt att vi avancerade.

Skapa en feedbackkultur:
Vi tog ett gemensamt ansvar för helheten och peppade varandra, men vi använde oss extra mycket av aktivt lyssnande och öppna frågor. Detta för att skapa lösningsfokus och självsäkerhet hos alla.

Glöm inte att fira:
Vi firade! Vi firade när deltagarna fick sina diplom och vi firade när vi läste utvärderingarna.

Utvärdera mera:
Kanske det viktigaste av allt, vi summerade, utvärderade och samlade ihop erfarenheter. Muntligt och skriftligt.

Följ upp:
Vi kom ihåg att fortsätta uppmärksamma det nu upplösta teamet: både för avklarad insats och för att kunna fortsätta samarbeta vid behov. Och, för att de är kul såklart, vi delar för alltid något speciellt.

Det behöver ju inte till en kris för att man ska kunna jobba så här. Vi hade naturligtvis kunnat tänka på ännu fler detaljer, och framför allt upplevt betydligt lugnare veckor, om vi haft mer förberedelsetid. Men frågan är om resultatet blivit så mycket bättre av det? Tveksamt!

I allt det mörka kommer coronavåren 2020 ändå alltid påminna mig om hur SkillEd fick vara med och göra skillnad på riktigt!

Kristin Arnberg

Partner Director

*Beredskapslyftet är ett initiativ från Wallenberg Foundation och Novare.
SkillEd i samarbete med: Spotify, Kungsholmens västra gymnasium och Silverlife.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.