Vilken personlighetstyp är du?

Om du inte gjorde det du gör- vad skulle du göra då? Har du koll på dina talanger och dina superskills? Vare sig du har det eller inte så är det roligt att göra SkillEds personlighetstest och se vilket yrke som skulle passa dig.

 

Testet är gratis och gjort för att ge en stunds nöje och eftertanke utan att vara vetenskapligt. Men det kan vara en bra utgångspunkt för egen reflektion om beteenden eller för samtal tillsammans med andra.

Hoppas att du gillar testet! Vad blir du?

Du kanske inte känner igen dig i en bartender eller en pilot, men om du läser om de egenskaper som kommer till sin rätt inom dessa yrken så kanske du är klockren. Du kommer lära dig något nytt om dig själv. Att få syn på dina styrkor och utmaningar kan ligga till grund för din personliga utveckling och för samtal med din chef, din kollega eller kanske din partner.

Den beskrivning du får av dig själv i detta test visar hur du svarade just i den situationen. Det är inte en hel sanning om hur du är, men en indikation på vissa beteenden utifrån hur du svarat just nu. Kom gärna tillbaka och gör testet igen om en tid, kanske får du ett annat resultat då.

Lagring av personuppgifter genom att fylla i formuläret:

Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.