Så lyckas du med ditt nyårslöfte

2019 lämnar oss och vi välkomnar 2020 med öppna armar. Traditionellt är nyåret kanske den tydligaste nystarten under hela året. Denna högtid är ofta förknippad med utveckling och förbättring i form av ett personligt nyårslöfte.

Enligt Per Carlbring som är psykolog och forskare så sätter var åttonde man och var femte kvinna ett nyårslöfte just under denna högtid. För ett par år sedan gjorde SIFO en webbundersökning kring vilka mål kvinnor och män sätter upp för sig själva som nyårslöfte. I stora drag visade det sig att kvinnor har en högre benägenhet att vilja äta hälsosammare medan männen vill träna mer. Frågan blir då, hur väl håller vi våra nyårslöften och vad krävs för att öka sannolikheten med att lyckas uppfylla detta under det nya året? Trots att nyårslöften är vanliga både i Sverige och i övriga delar av världen finns det väldigt lite forskning i ämnet. I USA genomfördes en studie som visar hur uthålliga amerikanerna är med sina nyårslöften. Studien visade att ungefär hälften av den amerikanska befolkningen sätter ett nyårslöfte. En vecka efter tolvslaget är det endast 71% som håller kvar vid sina löften. Halvåret senare var siffran nere på 46%. Med den bakgrunden i åtanke ska du nu få tre konkreta tips på hur just du ökar sannolikheten att uppfylla ditt / dina mål för 2020 enligt Per Carlbring.

  1. Välj ett löfte eller mål som är attraktivt och viktigt för just dig, men se till att bryta ned det i delmål för att få det hanterbart i stunden.
  2. Berätta för andra om ditt mål, det fördubblar chansen att lyckas.
  3. Gör löftet konkret och tydligt och gärna mätbart så att du själv kan möta dina framsteg.

Vi på SkillEd är experter på att arbeta målstyrt. Med Skilledappen och dess målsättningsverktyg kan du bryta ned ditt nyårslöfte i delmål och få konkret belöning direkt i appen. Belöningen stärker din inre motivation att vilja fortsätta arbeta mot ditt mål. Tillåt dig själv att bli en av dem som lyckas med att nå dit du vill och glöm inte att berätta för andra om ditt nyårslöfte.

Lycka till :)

Patrik Olsson

Utbildningsledare på SkillEd

Fler artiklar om ämnet:

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-lyckas-du-halla-nyarsloftet

http://psykologtidningen.se/2018/12/19/hallbara-nyarsloften-en-fraga-om-malsattning/

https://www.su.se/forskning/forskningsnyheter/ny-studie-h%C3%A5ller-svenskarna-sina-ny%C3%A5rsl%C3%B6ften-1.313809

Läs mer om SkillEds utbildningar här

Här kan du ladda ner SkillEds app:

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.