Bygg en hållbar organisationskultur

Hur vanligt är det inte med företag och chefer som talar vackert om det hållbara arbetslivet och hur viktigt det är att medarbetare kan förena jobbet med ett privatliv. Men som samtidigt driver en företagskultur som kräver nästan konstant tillgänglighet. Där enskilda medarbetare kan uppfattas som problem när det i själva verket är en osund företagskultur. Oftast är det inte viljan hos chefen som är fel. Men det är svårt att lyfta blicken och våga se strukturella problem som kräver en ansträngning för att ändra.

Samtidigt visar forskning att verksamheter med medarbetare som är engagerade i företaget och organisationer som investerar i en hållbar arbetsplats presterar bättre än andra.

Hur gör man då för att bygga en hållbar kultur där ord och handling hänger ihop? För det första är det viktigt att vara medveten om att förändring tar tid. Och även om den ofta börjar med ledningen är det viktigt att få med sig och förankra processen med medarbetarna.

Det första du bör göra är att identifiera vilka värderingar som ska genomsyra verksamheten. Därefter behöver värderingarna implementeras i hela verksamheten och de behöver hållas levande. Tala ofta om värderingarna. Identifiera hur olika verksamhetsområden och projekt lever upp till värderingarna. Låt det inte bli en pappersprodukt.

Positiv feedback är också viktigt för att skapa engagemang och för att synliggöra varje enskild medarbetare. En sak du kan göra är att införa veckans prestation där en medarbetare eller ett team varje vecka synliggörs för något bra de utfört. Här är det viktigt att alla medarbetare i företaget synliggörs och att ingen lämnas utanför.

Delegera ofta och gärna. Visa tillit till dina medarbetare och var tydlig med vilka förväntningar du och företaget har på varje enskild medarbetare. Det ska vara glasklart för var och en vilka förväntningar hen har på sig och hur hen kan leva upp till dem.

Men det räcker inte med att talk the talk. Du måste göra som du säger också. Visa med dina egna handlingar att du lever efter företagets värderingar. Ge ofta och mycket positiv feedback. Visa tillit till dina medarbetare, delegera och var tydlig i ditt eget kravställande. Och om du på allvar vill att dina medarbetare ska kunna kombinera sitt arbetsliv med ett privatliv behöver du föregå med gott exempel.

Känns det svårt att komma igång? Vi på SkillEd har lång erfarenhet av att skapa och utveckla hållbara team. Här kan du läsa mer om vårt arbetssätt och våra utbildningar.

Helena Hellström Gefwert

Utbildningsledare


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.