Skill India

Återigen har SkillEd fått chansen att åka till Dubai och Indien på en spännande delegationsresa. Syftet med resan, arrangerad av Sweden India Business Council, är att skapa goda affärsförbindelser mellan länderna och att låta tech-start-ups med gemensamma intressen möta varandra.

Det har gått ett år sedan jag var i Indien senast. Landet är fortfarande världens tredje starkast växande ekonomi, Modi är fortfarande popstjärnepopulär och det är en enorm kittel av idéer, entreprenörskap och kreativitet som kokar. Det är ett enormt stort land, ’India is not a country- it’s a continent’ sägs väldigt ofta. Men här bor också oerhört många människor och fortfarande lever många av dem under gränsen för fattigdom. Detta skapar svårigheter och med det också möjligheter. Att hitta lösningar på vardagsproblem är en stark drivkraft hos entreprenörer och här finns många vardagsproblem att ta tag i.

Under delegationsresan mötte vi en mängd människor. Både de som arbetar för svenska företag och myndigheter med intressen i Dubai och Indien, och självklart även de lokala som har eller vill ha chanser för anställning eller företagande utomlands.

Svenske Magnus Olsson, Vd och grundare av Careem i Dubai, är en av dem som levde med vardagsproblem och skapade en lösning. I länder med begränsad, eller ingen, offentlig infrastruktur såg han en enorm potential för chaufförs-, taxi- och hemleveranstjänster, jämför Uber och Foodora till exempel.

Careem växte rekordsnabbt till 4000 anställda i ett femtontal länder. Det är dessutom de 1,7 miljoner kontrakterade chaufförerna som ser till att Careem levererar önskad vara eller tjänst till slutkunderna.

Magnus berättade om hur företaget strävar efter att göra skillnad för den enskilda människan. Både i sin tjänst men även för att nå socialt utsatta människor och orter. De skapade till exempel en enkel teknisk möjlighet för kunden att för varje tjänst välja att skänka en viss procent till välgörenhet. När bomber föll i en mindre stad i Pakistan erbjöd Careem gratis skjuts till lokalbefolkningen till sjukhuset, så att de som ville kunde ge blod.

Magnus talade engagerat om sina grundvärderingar i företaget och vilka utmaningarna är. Alltifrån att öka statusen på chaufförsyrket, få kvinnor i Saudiarabien att våga åka med saudiska manliga chaufförer, möjliggöra för kvinnliga chaufförer i samma land att verka i tjänsten till att arbeta med de kulturella värderingar som måste vara både lokala och företagsgemensamma. Liknande utmaningar berättar åtskilliga företagare om. För att komma åt detta krävs utbildningsinsatser.

Som representant för skräddarsydd utbildning är det glädjande att höra att utbildning och skilling står högt på listan över delar som behöver ’lösas’ för att komma vidare som land. Indien har idag 800 universitet men bara mellan 50-100 är välkvalificerade varav några i världsklass. På de övriga cirka 700 universiteten ska bland andra ca 1000 ingenjörer per delstat utbildas. Men då det ofta saknas lärare är den examen ingenjören får inte gångbar i arbetslivet utan kräver nya stora utbildningsinsatser för att ingenjören ska klara sitt jobb.

Representanter från universitet i Sverige vittnar om att indiska studenter generellt trivs väldigt bra i Stockholm men att de första 3-4 månaderna är tuffa. Studenterna undrar varför ingen talar om för dem vad de ska göra. Utbildningssektorn i Indien är fortfarande på den traditionella skalan och styrs av lärarens förmedling och om då kvalificerade lärare saknas...ja då blir det såklart svårt att få kvalificerade kunskaper.

Att göra resan från att bli undervisad till att själv lära sig går inte automatiskt. Stora förändringar i mindset krävs och här pågår nya läroplaner för landet. Det är stimulerande att följa dessa diskussioner och få bekräftat att de är högt på agendan. Att höja grundkompetensen hos de allra flesta, skapa livslångt lärande och även utbilda i ’soft skills’ är en nyckel. På så sätt skapas framtida medarbetare som kan ställa om sig många gånger under arbetslivet och som klarar av att tänka globalt och digitalt. Detta är av yttersta vikt för hållbar framgång.

Många företag riktar ögon mot Indien både för den starka investeringsmöjligheten och för att hitta kompetens att fylla luckor med. På SkillEd hjälper vi specifikt företag med att anställa indiska IT-experter. Detta med en välrenommerad rekryteringspartner som bland annat kan den ’informella kvalitetslistan’ som råder kring universiteten ovan. Dessutom genomför de flertalet vattentäta tester hos kandidaterna, detta för att minimera all felrekrytering. Detta har gjorts förr och görs hela tiden, det vi är unika med är att koppla på intensivutbildning inom just de mjuka värdena som kultur, normer, arbetsmiljö och ledarskap. Vi fyller således på en kandidat som redan är expert inom sitt område, med det som man behöver kunna och förstå för att trivas i landet och för att framgångsrikt arbeta mot företagets mål.

’Skill India’ har bara startat!

Kristin Arnberg

Partner Director


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.