Så kan du bli din egen bästa ledare. Känn dig själv!

På en vägg i Apollons tempel i Delfi finns en gammal inskription där det står "Känn dig själv".

Enligt filosofen Sokrates var det ett råd till var och en om att undersöka sina egna begränsningar och kompetenser. Att känna sig själv är att veta hur andra uppfattar och uppskattar en. Att veta vad som fungerar och vad som skaver, för att med den kännedomen kunna ta ansvar för sitt beteende.

För många yrkesgrupper som exempelvis psykologer och socialarbetare är detta så självklart att det utgör ett väsentligt mål för deras utbildning. Allt för att de i sitt arbete med andra människor, ska vara medvetna och professionella. I dagens postindustriella digitaliserade samhälle, arbetar dock de flesta av oss med människor. Så kallade mellanmänskliga relationer är och blir allt viktigare. Att få ökad självinsikt borde därför vara av stor betydelse för de flesta yrkesgrupper. Särskilt då vårt samhälle ställer ökade krav på det självledarskap som vi besitter.

Vi är ledare på ett eller annat vis och ditt och mitt självledarskap har stor inverkan på såväl arbetsmiljö som arbetsglädje. Det är viktigt hur vi är med och mot varandra. Grundläggande för att vara en god ledare är således att arbeta med självkännedom. Vad kan du göra?

Ett första steg är att kontinuerligt sätta av tid för reflektion kring ditt självledarskap. Var nyfiken på dig själv! Det kan ske genom att ställa dig själv frågor som vad vill du göra mer av? Vad vill du göra mindre av? Vad ger dig motivation och arbetsglädje och får dig att bli ditt bästa yrkesjag? Av detta - vad kan du själv ta ansvar för? Den amerikanska författaren Byron Katie har myntat begreppet “My business, your business and God's business”. Tanken är att du ska uppmärksamma vad du själv kan påverka, det vill säga my business och fokusera din energi på det. De övriga får du skapa ett förhållningssätt gentemot. En del av att lära känna dig själv är därför även att få insikt om vad du kan förändra hos dig själv, inte i din omgivning.

Ett andra steg är att fråga dina medarbetare och kollegor om hur de uppfattar dig. Öppna upp ditt så kallade blinda fönster genom att undersöka deras bild av dig. Se det inte som sanningar, utan som perspektiv väl värda att utforska. Vad kan du lära dig om dig själv med hjälp av detta?

Ett tredje steg är givetvis att, utifrån det du vill förändra hos dig själv, sätta mål, delmål och aktiviteter för din fortsatta utveckling. Använd gärna SkillEds app. En naturlig aktivitet är att kompetensutveckla dig själv. Gå en kurs, läs en bok eller se ett TedTalk. Du har huvudrollen i ditt liv, så sätt av tid för att lära känna och utveckla dig själv - så kan du bli din egen bästa ledare!

Lycka till!

Katja Wennerfors

Utbildningsledare på SkillEd

Läs mer om SkillEds utbildningar här


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.