Blicka bakåt för att komma framåt

Jag har alltid fascinerats av historien. Som historielärare älskade jag att lära ut om historiska skeenden och händelser och diskutera vad vi lärt oss av dessa händelser. Många gånger kanske man förfäras över att människor ej lärt mer av historien men ofta ser man också hur framsteg görs av tidigare lärdomar.

Även i den lilla egna vardagen krävs att man ibland blickar bakåt för att med klara ögon kunna se framåt. Efter sommaren görs många planer för hösten på arbetsplatser och i privatlivet. Att göra planer är bra. Att sätta mätbara mål är också bra så att man kan uppmärksamma sina framgångar.

Jag är just hemkommen från en konferens i fantastisk miljö där jag tillsammans med mitt team gjorde planer för det kommande året. Ibland behöver man verkligen komma ifrån vardagsmiljön för att tänka nya tankar, vara i en annan miljö utan störande moment. När allt rullar på och man har mycket saker på agendan behöver man prioritera. Planer ska göras för framtiden, verksamhetsplaner för närmaste året ska skapas samtidigt som smått och stort kräver ditt fokus i vardagen. Då är det lätt att prioritera bort att stanna upp, utvärdera och analysera de saker man nyss gjort och avslutat. Att lära av det som varit. Man rusar vidare till nästa projekt utan att på riktigt ha analyserat det förra man gjorde.

Att ta sig en liten stund efter ett viktigt projekt eller process och tillsammans fundera kring hur resultatet blev kan vara det som avgör framgången framåt. Efter ett avslutat projekt eller uppgift, ta dig tid att fundera över vad du lärt dig. Eller gör det tillsammans med ditt arbetsteam. Ställ er själva några relevanta frågor och utvärdera ert arbete.

  • Uppnådde vi det vi ville?
  • Nådde vi våra mål?
  • Vad gick bra?
  • Vad gick mindre bra?
  • Vad fanns för större utmaningar?
  • Vilka hinder fanns på vägen och hur löste vi dem?
  • Hur fungerade samarbetet med olika inblandade?
  • Vad har vi lärt oss på processen?

Skriv ned det ni kommer fram till. Använd dessa lärdomar för att göra nästa projekt ännu bättre. Ha gärna en ordentlig feedbackrunda där alla får säga sitt så alla perspektiv kommer med. Spar era reflektioner så ni kan hitta tillbaka till lärdomarna. Försök tänka hur ni ska undvika det som var hinder till nästa projekt

Inte minst lär man av misstag. Är man för rädd för att misslyckas är det svårare att få framgång. I ett öppet och tillåtande klimat får man mod att misslyckas och tillsammans lära av misstag. Så utvecklas verksamheter. Ha till exempel en fast punkt på era möten där alla i en runda talar om vad som varit bra och vad som gått sämre senaste tiden. Gör det naturligt att tala om misstag så minskar rädslan för nederlagen. För att lära av misstagen behöver man diskutera och analysera dem.

Så lycka till med era planer och sätt gärna mål som går att utvärdera. Uppmärksamma både framgångar och misslyckanden och lär er göra ännu bättre av lärdomarna!

Mikaela Valtersson

Vice VD på Kunskapsskolan

Läs mer om SkillEds utbildningar här


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.