Träffa vår kund Funkisgruppen

Vi ställde några frågor till Camilla Thuresson, uppdragschef på Funkisgruppen AB som anlitade SkillEd för utbildning i coachande samtal.

Berätta kort om Funkisgruppen
Hos Funkisgruppen kan du få hjälp med flertalet av de insatser som beviljas enligt SoL och LSS; boendestöd, ledsagning och avlösning, daglig verksamhet och sysselsättning.

Vi har kunder i Solna, Sollentuna, Stockholm, Järfälla, Täby, Österåker, Nacka och Västerås.

Vad är din roll på Funkisgruppen?
Jag är uppdragschef för vårt område Norr. Jag jobbar också ute som boendestödjare viss procent av min tid.

Vilka behov gjorde att ni sökte utbildning inom coachande samtal?
I en kommun där vi är utförare finns ett krav på att boendestödjare ska ha utbildning i motiverande arbete. Samtalet mellan våra boendestödjare och kunder är en stor del av jobbet, vårt främsta verktyg i arbetet. Vi ska i det dagliga mötet med våra kunder kunna motivera dem till att nå sina, och av kommunen satta, mål.

Vad hade ni för mål med utbildningen?
Målet var att få verktyg för att i samtal kunna hjälpa våra kunder och deras anhöriga på bästa sätt. Hur kan vi coacha, stötta och motivera genom dialog och aktivt lyssnande?

Hur hittade ni SkillEd och vad avgjorde att ni anlitade oss?
Jag tog kontakt med flertalet utförare som jag hittat via sökningar på nätet. Att jag sedan valde er på SkillEd var för er snabba återkoppling och det upplägg som presenterades. Att ni tillsammans med oss skräddarsydde utbildningen gör mycket för att våra medarbetare som nu gått kursen ska kunna applicera detta i sitt arbete. Ni visar på så sätt ett engagemang som gjort det kul att jobba ihop.

Vår utbildningsledare Patrik var pedagogisk och engagerad, han kändes införstådd med vad vi står inför i vårt arbete och det uppskattades av deltagarna.

Tycker ni utbildningen motsvarade era förväntningar?
Vi är mycket nöjda med utbildningen och känner att vi fått just det vi efterfrågade.

Är det något du tyckte var extra bra som du tar med dig från utbildningen?

Alla gruppövningar kändes bra och viktiga. Att få öva på att coacha varandra är något som samtliga uttryckt var nyttigt och kul att få göra.

Jag vill återigen lyfta Patriks engagemang som smittade av sig på mig och alla andra. Han fick med sig gruppen och använde bra övningar.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.