Ladda ner vår rapport om effektiva möten

Vi har frågat drygt 1 300 respondenter om effektivitet. Nu presenterar vi sammanställningen av svaren i en rapport om effektiva möten med många intressanta fakta om hur personer från olika branscher och yrken upplever möten och effektivitet på sin arbetsplats. Bland annat får du kunskap om hur många som tycker att de är med på möten som inte berör dem samt hur många som gör andra uppgifter medan de deltar på möten.

Ta del av rapporten kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan.

Hoppas du finner rapporten intressant och kontakta oss gärna om du har funderingar kring hur ni kan göra era möten mer effektiva.

Genom att fylla i formuläret samtycker jag till att Kunskapsskolan i Sverige AB behandlar mina personuppgifter på följande sätt:
• Lagra mina personuppgifter i en databas
• Använda min mejladress i marknadsföringssyfte - t ex skicka nyhetsbrev eller annan information så som information om event eller kurser.
Kunskapsskolan i Sverige AB kommer inte använda mina personuppgifter på annat sätt än ovan beskrivit. Du har närsomhelst rätt att återkalla detta samtycke, detta gör du enklast genom att skicka ett mejl till info@skilled.se.
Den databas dina uppgifter kommer att lagras i har de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra icke-tillåten spridning av uppgifterna. Endast behörig personal på Kunskapsskolan har tillgång till databasen.
Dina uppgifter kommer inte att delas vidare till tredje part utan endast användas av Kunskapsskolan.
Dina rättigheter Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i detta samtycke. Du har rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och en kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling. Du har också rätt att begära rättelse samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig och att invända mot behandling samt begära dataportabilitet. Du har rätt att återkalla samtycket. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som detta samtycke omfattar är Kunskapsskolan i Sverige AB, orgnr 5565566-1815, Hammarby fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. gdpr@kunskapsskolan.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.