Ett viktigt val!

Det har väl inte undgått någon att vi om bara ett par dagar har ett val i Sverige. Val är alltid viktigt. Och det finns många frågor som har hög prioritet. Vilka de frågorna är kan man ha olika åsikter om. Alla borde dock kunna enas om att om vi framgångsrikt ska kunna hantera de utmaningar som framtiden ger oss, så måste vi vara ett kunskapstörstande land. Ett land med en befolkning som ställer höga krav på utbildning och som inser att kunskap och lärande är en färskvara, som ständigt måste fyllas på. Kanske är det viktigare än någonsin nu.

Att utbilda sig, lära nytt och nyfiket få mer och mer insikter är grunden för människors utveckling, teknisk utveckling, länders framgångar och företagande i framkant. En utbildning som håller hög klass ger förutsättningar för en god utveckling på både individnivå och samhällsnivå.

Skolfrågor med fokus på grundskolan och gymnasiet får ofta välförtjänt uppmärksamhet och det finns många olika idéer kring hur vi ska lösa de utmaningar vi har. Men vad gäller utbildning för hela livet och vuxnas perspektiv är det lite färre av konkreta lösningar som diskuteras.

Utvecklingen i världen går allt snabbare i takt med stora samhällsförändringar som digitalisering och automatisering. Utvecklingstakten ställer krav på oss alla att vara relevanta och hänga med, använda nya verktyg och metoder och att hela tiden lära nytt. Få arbetar hela livet med det de utbildade sig till och därför behöver samhället och arbetsplatser ge möjlighet till ständig utveckling och fortsatt lärande.

Vi måste också ta tillvara de kompetenser vi har och låta människor få använda sina kunskaper. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar för dåligt och det finns en massa outnyttjad kompetens samtidigt som det finns brist på en mängd kunskaper. Nyckeln är bra utbildning. Det finns en rad viktiga åtgärder att göra:

  • Varje individ måste vara beredd att lära om och lära nytt så att man kan få nya uppgifter och fortsätta vara relevant.
  • Arbetsgivare måste satsa på sina medarbetares utveckling och inte bara leta efter nya medarbetare med mer aktuella kunskaper.
  • Vi måste ta tillvara all den kompetens som finns hos människor som kommit till vårt land utan att vara födda här. Det finns en stor utvecklingspotential i att få människor snabbare i jobb.
  • Utbildningar måste då vara bättre anpassade till både individer och arbetsgivares behov.
  • Samhället som till exempel Arbetsförmedlingen och lärosäten, måste bli bättre på att lyssna in näringslivets behov och fokusera på att ge människor det de faktiskt behöver för att komma i jobb.
  • Processen att komma i jobb för nyanlända måste kortas och riktade, spetsiga och högkvalitativa utbildningsinsatser måste till
  • Kompetensutvecklingsaktörer, såsom SkillEd, behöver vara länken mellan individer och arbetsgivare. Vara flexibla, inlyssnande och forma utbildningar som hjälper att utveckla både individer, företag och organisationer.
  • Utbildningar måste i högre utsträckning vara digitala, individanpassade och interaktiva. Idag ställs andra krav från alla människor att kunna lära på nytt sätt som är lustfyllt, där jag själv kan välja när och hur jag lär mig som bäst. Man ska inte behöva lämna arbetet för att lära nytt utan det ska kunna ske enkelt digitalt 24/7.

Utbildning, i ett bredare perspektiv än bara mobiltelefoners vara eller inte vara i klassrum, bör vara en av våra viktigaste framtidsfrågor. För då får vi individer som hela tiden utvecklas och vill mer, för att samhället ska växa, företagande blomstra och Sverige vara konkurrenskraftigt

Mikaela Valtersson

Vice VD på Kunskapsskolan

Läs mer om SkillEds utbildningar här

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.