Att jobba strategiskt med många vägval är både roligt och spännande

Lär känna Mikaela Valtersson - vice VD på Kunskapsskolan och ansvarig för SkillEd

Berätta lite om din bakgrund

Jag är gymnasielärare i samhällskunskap och historia i botten. Jag har också varit politiker i många år. Dels som kommunpolitiker i Upplands Väsby och sedan som riksdagsledamot under nio år för Miljöpartiet. I riksdagen var jag först utbildningspolitisk talesperson och sedan ekonomisk politisk talesperson och gruppledare. 2011 kandiderade jag till språkrör i Miljöpartiet. När jag inte blev vald valde jag att lämna politiken för att jobba med annat. I det sammanhanget hörde Peje Emilson, som är Kunskapsskolans ägare och grundare, av sig till mig och ville gärna att jag skulle börja jobba för Kunskapsskolan. Jag tyckte Kunskapsskolan stod för bra utbildning och bra värderingar så jag valde att börja jobba här. Jag anställdes som vice VD och kommunikationschef. Jag har också arbetat mycket med Kunskapsskolans affärsutveckling och ett steg i det är det nya affärsområdet och varumärket SkillEd där vi satsar på utbildning för företag. Jag har utvecklat och arbetat med SkillEd de senaste 2 åren.

Vad är din roll på SkillEd

Jag är huvudansvarig för verksamheten och min roll är att bygga upp detta helt nya affärsområde. Det innebär att jobba strategiskt med många vägval. Det finns många olika inriktningar på vuxenutbildningar. Vi har arbetat mycket med att sätta vilken profil SkillEd ska ha samt med varumärket och vår position på marknaden. Samtidigt har vi från dag ett haft utbildningar igång eftersom vi hade kunder redan från starten.

Vi har valt att jobba med företag, organisationer och kommuner som har behov av kompetensutveckling samt verksamheter där det är svårt att hitta rätt kompetens och där det då behövs utbildningsinsatser. Ett exempel på det senare är vårt samarbete med NCC kring utbildning av utrikesfödda Ingenjörer.

Hur märker man att SkillEd är en del av Kunskapsskolan

Vi har med oss flera delar från Kunskapsskolan. Precis som i våra grundskolor och gymnasier så arbetar vi på SkillEd i med stor individanpassning, personlig handledning, tydlig målsättning och ett coachande förhållningssätt.

Till det adderar vi en egen unik vuxenprofil där vi jobbar väldigt interaktivt med våra kursdeltagare, samt odlar intresse och engagemang genom tex roliga övningar med engagerade lärare. Vi har också hittat sätt som löser en del av de barriärer man har idag för kompetensutveckling. Tex att det är för dyrt om man jämför nyttan med pengarna. Kompetensutveckling är ofta bra för några individer som går kursen men svårt att spridas till fler på företaget. Ett annat upplevt problem är tidsaspekten, att utbildningen var bra, men att kunskaperna sedan försvinner sedan när man är tillbaka på jobbet. Vi har metoder att få lärandet att stanna kvar samt att sprida kunskapen vidare internt på jobbet. Vi jobbar med moderna metoder som till stor del är digitala.

Varför anlitar man SkillEd tror du

Hos oss får man mer för pengarna. Lärandet stannar kvar längre, når fler och det på ett modernt intresseväckande sätt.

Vi skräddarsyr utbildningen tillsammans med beställande företag. Det tror jag är en viktig aspekt. Vi går bokstavligt talat i företagens skor under en period för att kunna utforma innehållet efter just den kundens behov.

Att vi alltid mäter effekten av att man når det man vill med utbildningarna hos oss är också mycket uppskattat av våra kunder.

Vilken är din egen drömutbildning

Min drömutbildning är att ta en paus någon gång och gå en konstutbildning. För mig som alltid varit kreativ i någon form och målar mycket akryl idag skulle det vara underbart. Jag har ett stort behov av att arbeta med både höger och vänster hjärnhalva och att få skapa. Det får bli min drömutbildning!

Läs mer om SkillEds utbildningar här

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.