4 nyckelfrågor för utvärdering

Trots den sommarvärme som har tagit grepp runt större delen av landet så är det inte riktigt sommar än. Många av företagens verksamhetsår börjar gå mot sitt slut och förutom att man ska hinna slutföra projekt och dylikt innan semestern så är det vanligt med en summering av året som har gått. Att titta bakåt och se hur väl man har uppnått sina uppsatta mål, både i termer av resultat och nöjdhet hos medarbetare.

Att arbeta med utvärdering och uppföljning är idag lika vedertaget som ärtsoppa och pannkakor på en torsdag. Kanske är du idag i en organisation som kontinuerligt utvärderar under hela verksamhetsåret för att på så sätt kunna justera och anpassa verksamheten så att den talar med de uppsatta målen. Eller så kanske du är i en verksamhet som arbetar med utvärdering och uppföljning som en enskild händelse nu när verksamhetsåret börjar gå mot sitt slut. Oavsett hur just din organisation ser ut så är det viktigt att välja rätt metod för uppföljning och utvärdering. Metodvalet grundar sig på vilken typ av verksamhet ni har och vart i utvecklingen ni befinner er i just nu. Ett vanligt processupplägg för utvärdering grundar sig i 4 nyckelfrågor.

1- Vart befinner vi oss nu?

2- Vart ska vi? (Vilka mål ska vi sätta upp)

3- Hur ska vi göra för att nå dit vi vill?

4- Hur blev det? (Resultat)

Oavsett när i tid utvärdering och uppföljning sker så är det viktigt att alla medarbetare är med och bidrar aktivt, både för att ge sin bild över vart man befinner sig men även i framtida målfrågor. Om hela teamet känner sig delaktiga i målarbetet så ökar chansen att alla tar större ansvar att ta till sig målen. Så är du en ledare för ett team eller arbetsgrupp som står inför detta utvärderingsarbete, var noga med val av metodik för att få med alla medarbetarna och få dessa stunder av utvärdering till något roligt och givande för samtliga. Att skapa en känsla av att man gjort ett bra jobb trots att alla verksamhetsmål inte uppfylldes i sin helhet.

Själv vill jag passa på att bjuda på ett citat som ger mig en positiv känsla ”Det kanske inte gick som vi planerat men vi har lyckats med mycket”

Lycka till!

Patrik Olsson

Utbildningsledare på SkillEd

Vill du bli bättre på att uppfylla personliga mål? Ladda ner vår kostnadsfria app!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.