Det livslånga lärandet- nu i mobilen

Utbildning har sett lika ut i många år. Vi samlar en grupp människor i ett rum tillsammans med en lärare. Ofta sitter gruppen och lyssnar på läraren som talar. Kanske görs någon interaktiv övning eller så får man diskutera med varandra. Under de senaste 100 åren då utbildning varit sig ganska likt har världen därute förändrats en hel del.

Idag har alla människor en enorm möjlighet att lära sig allt möjligt inom kort tid. All information och kunskap är bara ett knapptryck bort. Digitaliseringens oändliga möjligheter ställer krav på utbildningar. Människor vill ha utbildning lätt och tillgängligt. Erfarenheter från spelvärlden ställer högre krav på funktion, design och form.

Utbildningar, oavsett om de är riktade till barn, ungdomar eller vuxna, är så klart ett viktigt komplement och ibland motvikt till den snabba, globala, föränderliga världen därute. Att ge sammanhang, möjligheter till insikter, granskning och analys blir eftertraktat innehåll.

Jag tror man som utbildningsaktör måste hitta en balans mellan det eftertänksamma och det nya snabba digitala. Man behöver nyttja de möjligheter som digitaliseringen för med sig samtidigt som man använder de fysiska mötena mellan människor till att förstå på djupet.

När det gäller kompetensutveckling finns ett stort behov av att göra kunskap och utbildning än mer lättillgänglig och pedagogisk. Inte alla företag kan låta sina medarbetare åka iväg på kurs och därmed ha ett tomt kontor under tiden. Det är även alltid en utmaning att få kunskapen att leva kvar inom företaget så att det inte bara blir två bra kursdagar för någon enskild medarbetare. Hur får man kunskapen att komma fler till del?

Dessa utmaningar har vi på SkillEd funderat på då vi arbetar med skräddarsydd kompetensutveckling åt företag. Vi har talat med många företag för att identifiera deras behov. Vi har under en tid arbetat med att utveckla en ny app med ett helt nytt sätt att lära. I SkillEd-appen får du hjälp att sätta mål och framför allt att nå dem. Genom att sätta mål enligt SMART-metoden och bryta ned huvudmål i delmål och aktiviteter ökar dina chanser att nå dit och sätta rimliga och realistiska mål. Genom snygg layout och gamifierade belöningar blir det också roligare på vägen mot dina mål. I appen kan du också läsa mikrokurser om tex feedback, bygga team och coachande förhållningssätt. Genom intressanta kurser med texter, filmer och övningar får du ny kunskap på ett lätt och stimulerande sätt.

Genom att ständigt ha kunskapen med dig i mobilen kan du lära dig kontinuerligt och hela tiden titta tillbaka och lära nytt.

Läs mer och ladda ned vår app kostnadsfritt här

Mikaela Valtersson

Vice VD Kunskapsskolan

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.