Att kommunicera över gränser

Hur många gånger har det inte uppstått missförstånd eller feltolkningar när man kommunicerar? Ibland kan det vara små missförstånd men inte allt för sällan blossar det upp till större konflikter som i sin tur kan påverka relationen och möjligheten till fortsatt samarbete.

 Vikten av tydlig kommunikation är således viktig oavsett vem man kommunicerar till eller med. I dagens globaliserade verklighet har i synnerhet den interkulturella kommunikationen blivit en större del i vardagen. De geografiska avstånden är inte längre ett hinder för olika kulturer att mötas om det så gäller en semesterresa eller ur ett mer professionellt arbetssammanhang.

Historiskt är den kulturella kommunikationen ingen ny företeelse, människan har under årtusenden rest, handlat och besökt varandra över gränser och kontinenter. Ett språkligt arv från detta kan enkelt hittas i alla de ord som finns i svenska språket där motsvarigheten i andra språk förefaller vara om inte identisk så väldigt lik.

Ta människokroppen som exempel, kroppens olika delar har funnits tidigare än den kommunikativa och språkliga förmågan utvecklades så det är inte konstigt att ord på kroppens delar liknar varandra på olika språk. Exempelvis: hand – hand, fot- foot och finger - finger. Ni kan säkert hitta många fler ord som historiskt använts i syfte att olika kulturer ska kunna förstå varandra. Från detta har sedan språket likt samhället i övrigt utvecklats och nyanserats mer och mer. Istället för att endast skapa gemensamma ord så handlar mycket av dagens kommunikation om att förstå språkets undertoner, röstlägen eller att tolka in någon annans känsloläge och syfte. Att förstå dessa undertoner och röstlägen på sitt modersmål är inte alltid enkelt, men den stora utmaningen är när man som individ ska förstå detta på ett språk som inte är ens modersmål.

Jag som arbetar tillsammans med människor från olika delar av världen i vår utbildning NCC Nystart hamnar ofta i utmaningar att beskriva det som inte alltid sägs med ord. Vad betyder allt “mellan raderna”? Ett exempel på detta som jag själv stött på många gånger är när jag går in till chefen för att fråga något. Chefen svarar – ”Om det är viktigt så kan vi ta det nu annars kom tillbaka senare.” Min tolkning av detta är att chefen inte har tid just nu. Jag tolkar det inte som att jag ska utvärdera om min fråga är viktig eller ej, såklart min fråga är viktig för mig annars hade jag inte frågat. Alla dessa tolkningar kan vara svåra att förstå, ibland även på sitt modersmål. Att höra dessa och kunna tolka och värdera hur man ska bete sig när man inte befinner sig på sin kulturella och språkliga hemmaplan ökar svårighetsgraden markant.

Men hur gör man då för att minska feltolkningar och missförstånd, min erfarenhet är att man har mycket att vinna på att:

  • vara nyfiken
  • vara lyhörd
  • våga fråga om man uppfattat korrekt
  • fråga hur man själv uppfattades
  • skapa ett klimat som främjar diskussioner kring tolkningar och missförstånd

Lycka till!

Patrik Olsson

Utbildningsledare på SkillEd

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.