Ett samtal om hur NCC arbetar med utbildningen Nystart för utrikesfödda ingenjörer

Vi satte oss en stund med Charlotta Holmgren, HR-partner på NCC för att prata om resursbrister i byggbranschen och hur utbildningen Nystart, där utrikesfödda ingenjörer utbildar sig för att komma ut på arbetsmarknaden i Sverige hjälper.

Kan du beskriva din roll på NCC och hur ni arbetar tillsammans med SkillEd kring Nystartsutbildningen?

Jag är HR-partner på Avd Hus Stockholm på NCC. Min avdelning var en av de som var med som initiativtagare till Nystart i NCC koncernen. Jag har varit delaktig sedan vi beslutade att dra igång. Min avdelning tog emot 3 praktikanter från förra årets Nystartsutbildning och alla blev sedan anställda. Vi har alltså väldigt goda erfarenheter av Nystart. Det här året tar vi emot 6 praktikanter. De har nyligen varit ute på sin första praktikperiod hos oss.

Hur hjälper Nystartsutbildningen NCC?

Vi har en stor resursbrist i byggbranschen och behöver växa med kompetenta medarbetare. Samtidigt finns många med kompetensen vi söker i Sverige men som ännu inte kommit in i på svenska arbetsmarknaden. Detta är ett sätt att möta våra gemensamma behov. NCC vill spegla samhället i stort och med detta är mångfald också oerhört viktigt som mål för oss.

Berätta hur praktiken för en nystartsdeltagare kan se ut. NCC har anställt många av de tidigare deltagarna från Nystart. Hur har det fungerat?

Inför praktikperioder tittar vi på vilka projekt som vi tror kan ta emot praktikanter. Det är viktigt att praktikanten kan komma in i ett projekts läge där förutsättningar finns för en bra och utvecklande praktik.

Våra handledare som tar emot praktikanterna brinner för mångfald hos NCC och att vara handledare ser vi som en merit och en del i ledarutvecklingen. De genomgår en handledarutbildning internt där även lärarna från SkillEd är med. Där går vi dels igenom upplägget kring Nystart och pratar om hur praktiken bör läggas upp, vilka moment som ska ingå och förväntningar på handledarna. På utbildningen talar vi också mycket om mångfald och betydelsen av det för NCC.

Under praktikperioderna följer vi upp tillsammans med handledare och praktikant. Tillsammans med lärare från SkillEd är vi runt på alla projekten.

5 av våra 6 praktikanter detta år gör sin praktik som biträdande arbetsledare. En gör praktik på inköpsavdelningen. Som biträdande arbetsledare arbetar man tillsammans med en erfaren kollega och lär sig hur en byggarbetsplats fungerar i Sverige. Vi försöker ge praktikanten insikt i alla delar för att efter hand kunna ta större ansvar. Oftast gör man praktik på samma ställe under de båda perioderna och har samma handledare. Så man kan sammanfatta med att första perioden är mer förberedande med fokus på att lära känna arbetsplatsen, processer, arbetssätt och kollegor, och under den andra perioden får man möjlighet att ta mer eget ansvar. Totalt är praktiken 15 veckor.

Den första praktikperioden är nyligen klar och det har enbart varit positiv feedback hos alla – både handledare, praktikanter och lärare.

Vilka kompetenser uppskattar Ni hos deltagarna?

Det uppskattas verkligen att deltagarna har en otrolig motivation och vilja att lära sig. De vill komma in i arbetet och bli en del av arbetsplatsen. En enorm nyfikenhet finns vilket är mycket positivt. Formella tekniska kompetensen har de ju redan. De är ingenjörer med arbetserfarenhet.

Vad är det bästa med Nystartsutbildningen och samarbetet med SkillEd?

Jag tycker att det är fantastiskt att idén som låter så bra på papperet också fungerar så bra i verkligheten! Med SkillEd jobbar vi mot samma mål – anställning hos NCC. SkillEd arbetar verkligen dedikerat med den enskilda individens utveckling. Man tror inte att alla behöver samma sak utan man tittar på individens unika behov istället. Vi stämmer av på ett jättebra sätt. Extra mycket kontakt har vi såklart under praktikperioderna.

På vilket sätt tycker du mångfald berikar en arbetsplats?

På alla sätt tänker jag. Utgår jag från mig själv så lär jag mig så mycket från andra. Mångfald berikar och gör oss smartare och vi har definitivt roligare på jobbet! Jag är övertygad att det är en förutsättning för att vi ska kunna växa och bli mer lönsamma. En viktig strategisk fråga för framgång. Vi måste kunna se saker ur olika perspektiv.

Läs mer om utbildningen Nystart här

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.