Ett arbete som kräver att du ständigt är på hugget!

På väg hem från jobbet och lite slentrianmässigt scrollar vi igenom Facebook-flödet. Mat, resor, om du var en färg så… och där - katter! Äntligen dessa underbara bilder på galet gulliga katter. Efter flera veckor med olika inlägg om kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier under metoo-kampanjen, kan vi äntligen lägga det bakom oss och bara njuta av fina kattungar eller barn som skrattar. För det är väl bra nu?! Nu är väl alla nöjda?! Dessutom finns det väl lite viktigare frågor att fokusera på?! Klimathotet till exempel!

Ja, klimathotet är viktigt, och jag tror att vi klarar av att arbeta med mer än en fråga åt gången. De flesta av oss utgår nog från att varje arbetsplats har en likabehandlingsplan, särskilt då det i diskrimineringslagen tydligt framgår att alla arbetsplatser ska arbeta mot diskriminering och se till att alla behandlas lika. Men hur aktivt bedrivs det arbetet? Hur är det på din arbetsplats? Om du kan svara ja på alla av nedanstående frågor, kan du kanske fortsätta att njuta av kattungar i sociala medier:

 1. Har ni en likabehandlingsplan?
 2. Vet du vilka rutiner som gäller om du blir utsatt för trakasserier?
 3. Vet du vad du har för ansvar om du blir vittne till att din kollega blir mobbad av en annan kollega eller en chef?
 4. Vet du vad som är skillnaden på “raka rör”, “ett oskyldigt skämt” och trakasserier?
 5. Har du fått utbildning om vilka rättigheter och skyldigheter du har som medarbetare?
 6. Om du är chef, vet du hur du ska dokumentera om en konflikt uppstår mellan två medarbetare där den ena beskyller den andre för sexuella trakasserier?
 7. Vet du vad ni gör för att alla oavsett religiös eller etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsvariation eller ålder ska känna sig trygga och respekterade på er arbetsplats?

Svarade du ja på alla frågor? Grattis! Då finns troligen inte din arbetsplats bland de drygt 30 branscher som nu har samlat vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp. Eller så har ni agerat i enlighet med rutiner efter att händelsen har uppstått.

Svarade du nej på någon fråga? Lugn, du är inte ensam! Faktum är att oavsett om du svarade ja på alla frågor eller ej, så är värdegrundsarbetet på en arbetsplats ett arbete som kräver att chefer och medarbetare ständigt är på hugget. Det går således aldrig att luta sig tillbaka och känna sig nöjd - hur fina ni än är mot varandra på arbetsplatsen. För det som du tycker är okej, kanske en annan upplever som kränkande.

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att ingen blir trakasserad eller diskriminerad och om du är chef har du därför ett särskilt ansvar för det förebyggande arbetet. Så har du rätt kunskap och rätt redskap? Annars har din chef i sin tur en skyldighet att se till att du får det. Även du som medarbetare har givetvis ett ansvar då vi är varandras arbetsmiljö. Här följer några tips på vad du kan göra redan idag:

 • ta tydligt avstånd från så kallade oskyldiga skämt som är på bekostnad av någon annans kön, ålder, sexuella läggning, könsöverskridande identitet, religiösa eller etniska tillhörighet eller funktionsvariation.
 • om en kollega känner sig kränkt, bemöt det inte med “Äsch, det var nog inte så det var menat” eller “Jag tror att du helt har missförstått det.” Tänk på att det är individen som själv avgör om hen känner sig kränkt. Uppmuntra istället personen att ta kontakt med sin chef. Om det är chefen som anses har kränkt din kollega, finns annat stöd på exempelvis HR-avdelningen.
 • utbilda dig i ämnet.
 • lyft frågan om ett förebyggande arbete med din chef.

Till skillnad från våra fyrfota vänner, har vi inte nio liv. Vi behöver agera nu. Ting tar tid och särskilt att förändra strukturer som varit normen i flera generationer.

För dig som nu vill vässa klorna och vara på hugget, erbjuder vi på SkillEd den 28 mars en endagskurs där du lär dig metoderna för ett förebyggande arbete.

Självfallet räcker det inte med att gå på kurs, men med rätt kunskap och redskap kan du och dina kollegor hålla i och hålla igång värdegrundsarbetet!

Lycka till med arbetet på just din arbetsplats!

Katja Wennerfors

Utbildningsledare på SkillEd

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.