Hur går en halvdagskurs i feedback till?

SkillEd arbetar med företagsutbildningar inom feedback, ledarskap och samtalsmetodik. Vi gör idag ett nedslag i SkillEds halvdag med varumärkesbyrån Seventy Agency i Stockholm.

Seventy Agency vill ha verktyg för att jobba mer effektivt med feedback. Genom att jobba aktivt med feedback får man som företag en ständig utveckling, man gör varandra ännu bättre, ger personalen ökad självkännedom och lär känna varandra bättre.

Vad hinner man då göra på en halv dag och vad får man med sig för verktyg att jobba vidare med?

Just denna kurs hålls i Seventys egna lokaler. Fika har bullats upp och medarbetarna tar plats på deras stora gula trappa som används som åhörarplatser för dagens utbildning.

Kursen börjar med en presentation från lärarna: Katja och Patrik. De går igenom vad det innebär att ge feedback, ta emot feedback och vad som kännetecknar en bra feedback-kultur. Det är öppet för frågor och reflektioner och både Katja och Patrik bjuder på egna exempel från arbetslivet.

Ganska snabbt får deltagarna röra på sig och vara med i olika övningar. Alla i mindre grupper. Det är t ex en övning i att ge andra feedback utifrån positiva egenskaper och en övning kring ökad medvetenhet i sin yrkesroll. Den senare går till så här: Varje deltagare väljer 4 bilder var från en stor bildkortlek. 2 av bilderna ska representera ens styrkor, 1 bild ska representera en utmaning och 1 bild ska vara neutral. När man valt sina bilder sätter man sig i små grupper där de andra i gruppen ska gissa vilka kort som representerar vad för att sedan få höra ”facit”. Det blir många diskussioner och samtal kring bilderna och de val man gjort.

Efter reflektioner kring bildövningen går Katja och Patrik vidare med en ny övning om talanger. Denna genomförs med en boll som kastas till alla deltagare där mottagaren säger en talang man har innan man kastar bollen vidare. Det blev många förvånade miner när deltagarna fick höra om oanade talanger hos sina kollegor.

Övningarna varvas med reflektioner och alla får sitta ned en stund på trappan och lyssna till teoretiska genomgångar emellanåt. Den gula trappan illustrerar också bra ett av avsnitten som gås igenom, feedbacktrappan. Den tydliggör var man befinner sig när det gäller att ta emot feedback. Till skärmbilden som visas går det inte att motstå att illustrera detta live genom att deltagarna får ställa sig på den avsatsen på gula trappan som illustrerar var de befinner sig på feedbacktrappan.

Efter en intensiv halvdag med mycket skratt, funderingar och reflektioner är det dags att sammanfatta och säga hej då för nu.

Vi återkopplar efter en tid och får bl a dessa reflektioner från vad man tog med sig från kursen:

”Jag har tagit med mig konkreta åtgärder som man kan använda i sin vardag. Dessutom känns det bra att ge och ta feedback är mer avdramatiserat efter utbildningen.”

”Det var bra att utbildningen skapade tid att ge Seventy en gemensam syn på hur vi bör agera kopplat till feedback och hur vi kan implementera det i vår vardag. Något som verkligen behövs i och med att vi jobbar så tight i team hela tiden, både i projekt och som företag.”

”Kursen hade ett genomarbetat och pedagogiskt upplägg som gjorde det roligt att förstå värdet av feedback. Föreläsarna förklarade på ett enkelt och tydligt sätt samtidigt som det kändes personligt och inspirerande. Gillade speciellt mycket variationen i övningarna, exempelvis att använda kort och bilder för att beskriva styrkor och svagheter. ”

”En öppen feedbackkultur är avgörande för att vi ska fortsätta ligga i framkant i en bransch där konkurrensen är stenhård och global. SkillEds utbildning engagerade alla och gav oss på kort tid praktiska verktyg som är enkla att använda i det dagliga arbetet. Det har hjälpt oss att bli bättre.

På Seventy möts olika kulturer, perspektiv, idéer och bakgrunder varje dag, alla med en gemensam drivkraft. Att hjälpa våra kunder att transformera sin affär och bli bäst inom sin nisch. Öppen och konstruktiv feedback är avgörande för att det ska lyckas. SkillEds utbildning och skickliga pedagoger engagerade alla och gav oss praktiska verktyg som vi på en gång kunde börja använda i det dagliga arbetet.”

Läs mer om SkillEds utbildningar här

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.