Ledarskap är kommunikation

Telepati har aldrig varit en framkomlig väg...

...för ett gott ledarskap. Tvärtom! Det sägs att så mycket som 90% av ledarskapet är kommunikation. Ingen kan lista ut vad du tänker, du måste förmedla det. Det finns naturligtvis fler delar i ledarskapet, som att leva som du lär, vara transparent, demokratiskt, ha visioner etc men om du inte får med det kommunikativa, och dialogen, så är det oerhört svårt att förverkliga några idéer eller nå några mål. Begreppet "Kommunikativt ledarskap" sägs till och med av vissa bara vara en tårta på tårta-beskrivning: Ledarskap ÄR kommunikation, punkt slut.
Sedan räcker det inte bara med att kommunicera, du måste även göra det på ett begripligt sätt och anpassa dig till målgruppen. Det gamla talesättet "Tala till bönder på bönders vis och med den lärde på latin" må låta ålderdomligt, men är framgångsrikt. Ställ dig frågan vad den du talar med har för förståelse av ämnet, vilka förkunskaper finns. Oftare än du tror behöver du lägga dig på en lägre nivå än du trodde från början. Ska du dessutom ta dig igenom bruset av all information som flödar genom oss bör du förkorta och förenkla de flesta av dina budskap.

Det kan vara så att när du prioriterar kommunikation minst är då det behövs som mest. I lägen av kris, oro, förändring eller extra höga arbetstoppar på arbetsplatser så kan det vara lockande att ställa in, eller skjuta på, rutinarbete som personalmöten och veckobrev. Detta för att få loss tid till det akuta. Ett tips är att göra precis tvärtom. Låt säga att ett varselhot hovrar över arbetsplatsen, kalla till dubbla antalet stormöten mot vad du har i vanliga fall. Detta trots att du inte har något nytt att informera om. Det är kanske just dessa stormöten som skapar ro att sedan engagera sig i det akuta. Du hinner bemöta rykten, oro och skvaller innan det får fäste. Du visar att ledningen inte har något att dölja utan arbetar med och inte mot personalen. Personalens känslor och frågor får en tydlig hemvist och det skapar förtroende och visar på ett modigt ledarskap, att våga visa sig när det blåser. Du kan själv få en bild av stämningen för att kunna ta nästa steg och du kan lyssna aktivt.

Ett tydligt exempel på att tala inte är silver utan guld i vissa lägen, är kommunikationsdirektören för dåvarande Fritidsresor (numera Tui) , Lottie Knutsson. Lottie tog täten och informerade under flodvågskatastrofen 2004. Detta när andra makthavare gömde sig i krismöten och funderade över hierarkier, ansvar och mandat. Med ett ständigt upprepande, ett lugn och en medmänsklig professionalitet fick Lottie människor att ta in det fruktansvärda som hänt under sakliga former. Det visar att människor hellre vill ha dåliga nyheter än inga nyheter alls.

I det lilla märks det också. Alla har vi suttit på tåg som stått still. Om högtalarsystemet var femte minut förklarar läget, varför vi står still, vad som har hänt och när vi förväntas rulla igen, så tror jag att du liksom jag, upplever situationen som mindre irriterande än om det bara ekar tyst.
Även vid känsliga och sekretessbelagda ärenden är det bra att kommunicera när situationen fått mycket uppmärksamhet. Att våga stå upp och säga "jag kan tyvärr inte berätta något om detta då det hanteras som ett personalärende" skapar högre förtroende och förståelse än att gömma sig bakom en låst dörr. Att säga det du kan säga, är att föredra.

Vid framgångsrikt ledarskap hittar vi ofta goda retoriker. Människor som har förmågan att både lyssna med örat mot marken och visualisera och kommunicera högtflygande mål som alla vill vara en del av. Den nyligen bortgångne Ingvar Kamprad var en sådan. Han lyckades att få medarbetarna på IKEA, från Vd-nivå till lagerarbetaren, att känna att de löste människors problem med vardagskaos genom effektiv och billig förvaring. Detta istället för att lagerarbetaren tänker att hens uppgift enbart är att flytta kartonger från pall A till pall B. Denna känsla för företagets huvudsysselsättning är dessutom gränslös och upprepas, och vittnas om, i många olika länder.

Att få känslan "jag hugger inte sten, jag bygger en katedral" hos stenhuggaren är en nyckel till framgång och hållbart, långsiktigt ledarskap där ledaren lyckas få medarbetarna att arbeta åt samma håll för den stora sakens skull. Det finns många exempel på sådana ledare, bli en du också!

Kristin Arnberg

Partner director på SkillEd

Läs mer om SkillEds verksamhet här

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.