Lär dig metoder för förebyggande värdegrundsarbete

Metoo-kampanjen visar att det återstår en hel del att göra på våra arbetsplatser gällande trakasserier och diskriminering, oavsett om du är chef eller medarbetare.

På SkillEds endagskurs får du genom upplevelsebaserade övningar, verklighetsnära fall och teori får du kunskap, förståelse och konkreta redskap för ett såväl förebyggande arbete som hur du ska agera för att hantera en kränkande handling.

Lär dig metoder för förebyggande värdegrundsarbete och för att hantera en kränkande handling om det händer.

På vår arbetsplats vill vi att alla ska känna sig trygga och respekterade - oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Men hur gör vi det rent konkret? Vems är ansvaret och vad säger lagen? Vad blir ditt nästa steg?

Läs mer om kursen och gå till anmälningsformuläret här!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.