"Att förstå kundens behov och kunna återkomma med ett pedagogiskt förslag är en drivkraft "

Några frågor till vår Partner Director, Kristin Arnberg

Berätta lite om din bakgrund

Jag har arbetat inom Kunskapsskolan sedan 2012 då jag anställdes som rektor på vårt gymnasium i Globen. Jag är utbildad gymnasielärare i svenska och spanska, men har mest arbetat som skolledare. Från början som biträdande rektor och rektor när jag var med och startade upp Folkuniversitetets gymnasium i Norrköping. Senare arbetade jag som rektor i ett större kommunalt gymnasium under nästan fyra år. När jag så småningom flyttade till Stockholm så blev det Kunskapsskolan, vilket jag är väldigt glad för. Eftersom Kunskapsskolan är så stora i min hemstad Norrköping och har så gott rykte så har jag alltid sneglat på dem och gillat deras värderingar och arbetssätt.

Vad är din roll på SkillEd?

På Kunskapsskolan hittade jag bredare möjligheter till utveckling och via ett näringslivsprofilerat vård och omsorgsprogram som vi startade på Globens gymnasium så kom jag att arbeta mycket med övergripande frågor och ännu närmare huvudkontoret. Detta ledde till tjänsten jag har idag på SkillEd som är Kunskapsskolans affärsområde för företags- och vuxenutbildningar. Min roll här är jättespännande. Jag arbetar både operativt och strategiskt. Var vill vi att SkillEd ska vara nu och i framtiden? Vilka uppdrag vill vi plocka hem? Det är några av de frågor jag arbetar med dagligen. Jag är ute och träffar mycket kunder. Att förstå vad de har för behov och kunna återkomma med ett pedagogiskt förslag som vi kan iscensätta är mycket givande.

Varför ska man som företag satsa på kompetensutveckling och vad är det som utmärker SkillEds utbildningar?

Det är mycket som är bra med SkillEd, men framför allt var Kunskapsskolan väldigt tidiga i t.ex. individanpassning. Om man tittar på kompetensutveckling så har det länge varit ganska traditionellt. Att man har tänkt – ok, personalen behöver utbilda sig i Excel – nu skickar vi alla på en sådan utbildning. Idag finns det mycket högre krav på arbetsgivarna gällande vad man erbjuder sina medarbetare för utveckling.

Vi står inför en föränderlig omvärld där det händer mycket inom digitalisering, det är yrken som är på väg in och yrken som är på väg ut. Det pågår ett ständigt lärande som företagen måste anpassa sig till för att behålla sina talanger. Här har vi verkligen nytta av att våra utbildningar är så individanpassade. Att se individernas förkunskaper och redan utvecklade förmågor och individanpassa utbildningar därefter. Att kunna skräddarsy utbildningar i den utsträckning vi kan är verkligen en fördel.

Har du fler exempel på hur ni arbetar på SkillEd med era kunder?

Vi går t.ex. ofta i ”företagets skor” innan en utbildning. Tanken med detta är att företag verkligen ska känna att utbildningen är deras. Så när företaget tycker det är lämpligt så låter vi pedagogerna gå i deras skor som vi kallar det. De ”skuggar” helt enkelt personal på företaget under en tid. På detta sätt snappar de upp situationer att hänvisa till i undervisningen. Man kan utifrån det t.ex. arbeta med fältstudier och konkreta case på ett helt annat sätt. De lär sig också språkbruket på företaget och man kan anpassa ordval/begrepp så att inte deltagarna behöver sitta och tänka att –så där säger ju inte vi och det där funkar inte hos oss.

Har du själv en drömutbildning du vill gå?

Tänker jag inom mitt yrke så skulle jag vilja lyckas behålla kompetenser jag har, och har haft, även om jag inte använder dem varje dag, som att kunna spanska helt flytande och att vara pedagogiskt skicklig i grupper. Just nu försöker jag lära mig mer om psykologin och affärsstrategierna kring sälj. Hur man på bästa sätt hjälper kunden. Hur kommer man till beslut utan att trötta ut kunden? Att verkligen jobba med kundens mål och hur man kan komma dit. Jag har också en personlig drivkraft att resa och har arbetat utomlands vid flera tillfällen, så att få lära mig mer kring internationell utbildning vore också spännande. Jag vet också att SkillEd skulle kunna bidra med mycket även på den internationella arenan.

Läs mer om SkillEds företagsanpassade utbildningar här

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.