Vilka bilder hade du valt?

Att tala om för någon annan hur man tänker och agerar i olika situationer kan ibland vara svårt, men vill man som organisation eller arbetsgrupp “höja taket” och skapa tydligare kommunikation så är det viktigt att skapa forum där detta kan göras på ett bra sätt. Att välja att tala kring bilder kan ibland vara lättare än att uttrycka sig i skrift. Genom att använda bilder kan det vara lättare att ge feedback och tala om egenskaper.

Här är en beskrivning av en övning där ni använder bilder för att lära känna varandra bättre. Det finns färdiga bildkortlekar att köpa, men man kan också använda bilder från nätet, tidningar etc. Samla ihop så att ni har ett antal bilder att tillgå. Denna övning hjälper till att få ihop arbetsgruppen eller teamet och öka förståelsen för varandra.

förslag på upplägg:

  • Arbeta i grupper om ca 4 personer
  • Varje person väljer 4 bilder

bild 1 - ta en bild som visar vad som stressar dig på jobbet…

bild 2 - ta en bild som visar din roll i arbetsgruppen...

bild 3 - ta en bild som visar hur du vill bli kommunicerad till…

bild 4 - välj en helt neutral bild med valfri förklaring…

(man kan variera frågorna beroende på hur länge gruppen har jobbat tillsammans)

  • En i taget lägger ni fram alla bilderna och nu ska övriga i gruppen försöka gissa vilken bild som hör till respektive påstående samt motivera hur man tänkt.
  • När alla i gruppen har gett sina motiveringar till alla bilder så ger ägaren till bilderna det “rätta” svaret.
  • Med denna övning har gruppen fått en ökad förståelse för varandra och hur ens kollegor tänker, vill bli bemötta osv. Metoden är enkel och frågorna kan varieras i oändlighet. Det är viktigt att du som ledare har koll på gruppens utveckling för att frågorna ska utmana på rätt sätt.

Lycka till med att skapa en tydligare kommunikation med högt i tak.

Patrik Olsson

Utbildningsledare på SkillEd

Läs mer om SkillEds verksamhet här

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.