Höjdpunkter från Nowa - kommunikation och integration

Delar av SkillEd var på en intressant dragning med Nowa som handlade om kommunikation och integration. Hur kommunicerar man för att nå bra integration? Här är några höjdpunkter från dagen som vi tar med oss

Tips för professionell kommunikation till nyanlända/utrikesfödda:

  • skapa mötesplatser: språkcafe, nyhetschef, möta-vänner-webbsidor etc snarare än att fila på en affisch
  • ta hjälp av målgruppsrepresentanter
  • skapa med och Inte för målgruppen
  • tala med och inte till eller om
  • var flerspråkig
  • se till att synas och finnas där målgruppen finns
  • bjud inte in till redan satta former- tex att första mötet är enligt svensk mötesteknik- skapa mötesplatser på riktigt utan en för "oss" självklar struktur
  • skapa syftet tillsammans

Det var också mycket intressant att höra hur Trelleborgs kommun arbetat med etablering i kommunen och med ändrat mindset, ordval och språkbruk nått bättre resultat. Bilden nedan illustrerar de ordval de använder (högra spalten) kontra vad som ofta använts (vänstra). Det stämmer bra in med det förhållningssätt vi har på skillEd. 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.