Frågeställningen leder samtalet

Konsten att hålla ett samtal kan ibland uppfattas svårt. Vad ska du prata om och hur ska du hålla samtalet vid liv? Det finns enkla verktyg som du kan använda dig av för att konversera vid exempelvis ett första möte men även vid samtal som du har dagligen.

 

Verktygen som behövs finns inom dig, de behöver få coaching i hur de ska användas på bästa vis. Det aktiva lyssnandet är en del av det coachande förhållningssättet och är ett av de viktigaste verktygen för att få ett samtal meningsfullt. Förmågan att lyssna och att koppla frågeställningar under tiden som samtalet pågår är en inbjudan till att du är intresserad av att få samtalet att fortgå.

Frågeställningar som bjuder in till samtal och visar intresse kallas för öppna frågeställningar. Precis som i namnet, är de öppna och på så vis är det frågan som öppnar upp till ett intresse av samtal. De ger utrymme till att svara utifrån exempelvis känslor, upplevelser eller behov och kräver en reflektion eller tanke innan ett svar kan ges.

Låt mig förklara hur du kan använda coachande verktyg i dina samtal. Vid samtal är vi oftast vana vid frågeställningar som leder till enkla eller förväntade svar. Samtalet kan lätt tappa sitt syfte om du inte lär dig att formulera frågor som leder till mer målinriktat innehåll. Ta en frågeställning som: “Har du haft en bra dag?” Frågeställningen är enkel och vardaglig men leder oftast till en kort återkoppling som inte inbjuder till ett fortgående samtal. Svaret kan tänkas bli: ”ja”, men vad säger egentligen detta svar om hur dagen har varit? Om du omformulerar frågeställningen till exempelvis: “Hur har din dag varit?” kommer syftet att vara detsamma men frågan ställs på ett vis som öppnar till reflektion och eftertanke, svaret är inte givet och du bjuder in till ett samtal. Genom att ställa en öppen fråga visar du att personen du samtalar med har din uppmärksamhet och att du är intresserad.

Övning i din vardag:

Prova att hålla ett samtal där du väljer innehållet. Fokusera på att ställa öppna frågeställningar och arbeta med det aktiva lyssnandet. Vad får du för svar utifrån de frågor du ställer? Behöver du omformulera dina frågeställningar i samtalet för att få svar som kräver reflektion och eftertanke? Tänk på att ställa en fråga i taget.

Lycka till!

Gabriela Babic

Utbildningsledare på SkillEd 

Läs mer om SkillEds utbildningar här

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.