Att ta emot en Lovebomb!

Att ta emot feedback i allmänhet och positiv sådan i synnerhet tenderar att vara ganska svårt. Man hör någon säga något bra om ens prestation och reaktionen kan vara helt olika beroende på hur vi har tränat upp vår förmåga att ta emot positiv feedback. Min upplevelse och erfarenhet är att när vi får positiv feedback så tar vi den inte riktigt till oss utan börjar istället försvara eller rent utav förkasta det som sägs. Istället är vi mer tränade att hantera negativ feedback och den får allt handlingsutrymme i vårt egna mentala efterarbete. Men tänk om vi kunde göra tvärt om, tänk om den positiva feedbacken ältades i huvudet och vi såg oss själva lyckas om och om igen. Vad hade det gjort i termer av självförtroende?

 

Här kommer en beskrivning av en övning man kan göra i grupp för att synliggöra och öva oss på att ta emot positiv feedback och verkligen ta den till sig så att den skapar en sådan där härlig och varm känsla. Det är viktigt för övningens kvalité att gruppen känner varandra väl.

Övning - lovebombning

Efter en arbetsdag/ett möte eller dylikt så avsluta med detta:

En person åt gången ställer sig framför gruppen och nu har gruppen 1 minut på sig att säga positiva saker om den som står framför. Goda och bra egenskaper som personen har och som gör att hon är värdefull på jobbet.

En deltagare ur gruppen skriver ned alla egenskaper som sägs under minuten.

När minuten är färdig måste den lovebombade säga tack, detta för att mentalt visa för sig själv att man tagit åt sig av feedbacken. Detta tack ska sedan efterlevas i arbetsgruppen som ett sätt att lära sig ta emot positiv återkoppling.

Självklart får den lovebombade med sig pappret med alla fina egenskaper som sades under övningen och kan med fördel ta fram det på kvällen och läsa i lugn och ro.

Lycka till med att stärka gruppens förmåga att ta emot positiv feedback!

Patrik Olsson

Utbildningsledare på SkillEd

Läs mer om SkillEds utbildningar här

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.