"Behovet av bra och modern utbildning är stort"

Ibland blir man frustrerad. När man till exempel ser att det finns så stort behov av kompetens i olika företag samtidigt som det finns en mängd människor som kommit till Sverige de senare åren utan att hitta jobb där de kan använda sin kompetens. Men frustration är en bra kraft som kan användas till att göra något bra

Jag har hållit på under många år med utbildning. Utbildning för vuxna och i nära samarbete med företag är nog det roligaste inom utbildningssektorn jag hittills gjort. För behovet av bra och modern utbildning är så stort. Lärande är något som pågår hela livet. I dagens snabba digitala och föränderliga värld blir kraven på ständigt lärande och ständig utveckling av kunskaper och förmågor allt större.

Jag arbetar med att bygga upp ett nytt affärsområde för Kunskapsskolan under namnet SkillEd. Kunskapsskolan har lång erfarenhet av att driva grundskolor och gymnasieskolor runt om i Sverige. När Kunskapsskolan startade utmanade man svensk skolarena med ett helt annat sätt att arbeta med riktig individanpassning. Nu tar vi med oss samma utmanande anda och utvecklar utbildningar för företag och vuxna.

Vi har träffat många företag som vittnar om att de vill ha utbildningar som i än högre grad är skräddarsydda och där de som företag är en mycket aktiv part i utformandet av utbildningen. Jag drivs av att lösa det dilemmat. Att samarbeta nära företag på ett nytt och spännande sätt och verkligen utveckla den kompetens de behöver. Det ställer krav på att vi som utbildningsanordnare är väldigt flexibla och lyhörda och aldrig fastnar i våra egna strukturer.

Det är så vi jobbar på SkillEd tillsammans med våra företagspartners. Vi har utvecklat ett unikt sätt att arbeta med att skräddarsy utbildningar tillsammans med företag så att innehållet precis matchar deras kompetensbehov. Vi kan skapa olika sorters utbildningar. Vi är experter på att genomföra seriösa utbildningar med bra kvalitet med utbildade lärare och med tydliga mål. Vi arbetar med moderna och digitala metoder och coachar varje individ att nå längre än hen trodde var möjligt.

Men vi har också några områden vi har arbetat särskilt mycket med. Det ena området handlar om etablering. Genom skräddarsydda utbildningar kortar vi vägen för nyanlända att få jobb i Sverige. Tillsammans med företag skapar vi utbildningar som leder till riktiga anställningar. Vi fokuserar på de delar som tidigare varit hinder för att få jobb. Ett annat område vi är experter på är samtal. Samtal är grunden för all god kommunikation och vi erbjuder kreativa kurser inom coachande samtal, feedback och medarbetarsamtal som några exempel. Våra deltagare får alltid konkreta verktyg att använda i sin vardag.

Att hitta vägar för hur nyanlända snabbare kan komma i arbete och få använda den kompetens de har är oerhört tillfredsställande. När man både ser till att individer utvecklas, företag hittar kompetens och samhället lyckas bättre med integration så känner man varje dag att man gör något viktigt och roligt!

Mikaela Valtersson

Vice VD Kunskapsskolan

Läs mer om hur SkillEd jobbar med företagspartners här

Läs mer om SkillEds utbildningar här

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.