Bassel Daas Elias om svenska normer och betydelsen av att lära sig dessa

Bassel har gått klart Skilled och NCC:s utbildning för utrikesfödda ingenjörer. Utbildningen är utformad för att ta till vara de ingenjörskunskaper som deltagarna har med sig och hjälpa dem att komma ut på den svenska arbetsmarknaden

Då kan man tänka sig att fokus enbart ligger på själva ingenjörskunskaperna, men ett lika stort fokus läggs på svenska språket, kulturen och normerna som råder i Sverige. Att detta är en viktig kunskap blir tydligt i vårt samtal med Bassel.

”Vi söker inte bara ett jobb här i Sverige, vi söker ett liv. Därför är kunskaperna vi får här om hur det fungerar i Sverige mycket viktiga. Att lära sig om bemötande och om svenska normer och kultur är inte bara viktigt för att komma in på en arbetsplats, det är viktigt för att komma in i samhället.”

Bassel betonar att man måste förstå sammanhang även om de inte har direkt med ditt arbete att göra. Hur Sverige styrs och varför det ser ut som det gör här är kanske inte något som direkt har med ditt arbetsliv att göra, men det är nog så viktigt för att kunna anpassa sig till det nya samhället man lever i.

Praktiken under utbildningen har också hjälpt Bassel att se skillnader på Sverige och Syrien där han kommer ifrån.

”Det har varit jättebra att få se hur det fungerar på arbetsplatser i Sverige. Att få anpassa mig till den arbetsmiljö som råder här. Det är inte bara regler utan också atmosfären som finns på arbetsplatsen. Den skiljer sig från den på arbetsplatser i Syrien. Här i Sverige är det lite mer avspänt, man kan kalla chefen vid hens namn. Det är väldigt demokratiskt, både på arbetsplatserna och i samhället. Alla är lika mycket värda.”

Det blir mycket skratt när vi pratar vidare om nya normer Bassel lärt sig i Sverige.

”Det finns några nya normer som jag inte är van vid från Syrien. När solen skiner så måste man ut i solen – det är en svensk norm! Allemansrätten är helt nytt för mig. Att komma i tid är en stark norm i Sverige. Och fika! Det är väldigt socialt och roligt. Fikat på arbetsplatser gör att man lär känna sina arbetskamrater på en annan nivå. Man pratar mer privat. Det är väldigt mysigt att man kan lära känna varandra på det sättet. Fika är bra!”

Ett bra sätt att lära sig mer om svensk kultur är att lära känna svenskar tycker Bassel. Han upplever att det svenska samhället har varit öppet och välkomnande mot honom och han har lärt känna flera svenskar.

”Det har hjälpt mig att hitta en plats här och underlätta min integration. Det fokuserar jag på. Jag vill inte flytta mitt samhälle från Syrien hit och leva som jag gjorde där. Jag är i Sverige nu och måste anpassa mig till det här samhället.”

Bassel fick efter avslutad utbildning anställning på NCC. Grattis NCC till en bra rekrytering!

Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkesakademin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.