”Arbetsplatskulturen är verkligen annorlunda”

Samuel Kafil är en av de nyanlända ingenjörer som går NCC Nystart. Just nu är han ute på utbildningens första praktik.

Det är en tidig och kall decembermorgon, men ute på ett av NCCs byggen i Stockholms utkanter är det redan full aktivitet. Samuel Kafil går SkillEds utbildning NCC Nystart och gör nu sin första praktikperiod här.

– Varje praktikperiod är på fem veckor och jag hade gärna varit ute ännu mer, säger han.

Samuel kom till Sverige från Eritrea för tre år sedan och fick sitt uppehållstillstånd för ett år sedan. Kvar i Eritrea finns både fru och barn. Innan han kom till Sverige hade han arbetat i tio år, först som konstruktör med designansvar i två år och sedan med ett projekt för Eritreas motsvarighet till Skolverket .

– Det var ett stort uppdrag som innebar att bygga totalt 250 skolor runt om i hela landet.

Kontrollerar arbetet fyra gånger per dag
Samuel är utbildad både till lantmätare och civilingenjör med inriktning på bygg. På varje byggarbetsplats där NCC erbjuder praktikplats finns en handledare som oftast är platschefen. Handledaren har försökt koppla ihop deltagarnas kompetens och inriktning med praktikplats så att det ska stämma överens så mycket som möjligt.

– En dag här börjar med att vi först har ett möte med arbetsledaren. Sedan går vi runt på arbetsplatsen och kontrollerar arbetet, fyra gånger varje dag. Det vi kontrollerar är bland annat om det kan bli problem i något led och om tidsplanen kommer att hålla. Jag följer med och ser arbetssättet och samtidigt lär jag mig självklart språket mer, berättar Samuel.

Patrik Olsson är utbildningsledare och arbetar på SkillEd med NCC Nystart. Varje vecka besöker han och hans kollegor deltagarna på deras praktikplatser och har samtal tillsammans med handledaren från NCC och deltagaren.

– Vi tittar på vad som fungerar och vad som kan utvecklas, både på praktikplatsen och i undervisningen, säger Patrik.

Fackspråk och slang
– En sak vi kommit in på att undervisningen är mer inriktad mot rikssvenska. Ute på byggena är det en del fackspråk och framför allt slang som jag inte har koll på än. Ibland kan det vara svårt att skilja mellan vilka konversationer som handlar om arbete och vilka som är privata. De kan gå in i varandra, säger Samuel.

– Det är något vi kommer gå in mer på längre fram i undervisningen. Alla deltagare har i uppgift att skriva upp de ord de har svårt att förstå under praktiken, berättar Patrik.

Något som Samuel tycker är en stor skillnad från vad han är van vid är också arbetsplatskulturen.

– Det är verkligen annorlunda. Här kan en chef och medarbetare vara vänner och prata om personliga saker. Maktstrukturen är platt och det tycker jag verkligen är positivt. ​


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.