”SkillEd driver våra specifika behov”

Christian Rosenhamer är Head of NCC Academy och sitter på tåget till Göteborg från Stockholm när vi når honom.

När de stora flyktingströmmarna började för något år sedan kom NCC:s avdelningschefer med önskemål att göra en insats för att fånga upp de utrikesfödda ingenjörer som finns bland de som kommer till Sverige.

– Vi behöver folk för att trygga vår kompetensförsörjning och hitta fler vägar att göra det på. Jag började undersöka varför vi inte lyckats med detta tidigare, för NCC har gjort en del likande lokala försök i mindre skala. Det som kom fram var att det aldrig var den tekniska kompetensen som saknades utan bristande språkkunskaper kombinerat med att man inte hade kunskap om vår arbetsplatskultur.

"En pedagogik som tilltalar oss"
Utbildningen NCC Nystart är en arbetsmarknadsutbildning som har vissa former och riktlinjer uppsatta av Arbetsförmedlingen. När Christian valde vilket utbildningsföretag NCC skulle samarbeta med jämförde han ett par olika.

– Kunskapsskolan i Sverige AB, som står bakom SkillEd, har en pedagogik som tilltalar oss. NCC behöver bland annat anställa platschefer framöver och för en sådan är det viktigt att ha förmåga att se helheten på bygget och att våga ta ansvar och initiativ. Verktygen för detta ger SkillEd deltagarna på kursen genom sin pedagogik.

Målsättning att anställa alla
Så här långt in på utbildningen har deltagarnas kunskap analyserats och kursen ”Ledning och kommunikation” avklarats.

– Nu ska de snart ut på den första arbetsplatsförlagda utbildningen på något av våra byggen. Där är de verkligen förväntansfulla att ta emot dem. Det är jätteviktigt att de får praktiken, på så sätt är de ännu mer redo när de väl kommer till sina framtida arbetsplatser.

Något helt annorlunda
NCC:s målsättning är att anställa alla som går NCC Nystart.
– Förväntningarna är att utbildningen ska betyda mycket för deltagarna och att de ska anställas, att det blir en kompetensförstärkning för oss samt att vi faktiskt kan inspirera andra företag att göra på det här sättet. Förhoppningen är också att skala upp NCC Nystart. Jag tror det kan bli en viktig del i vår kompetensförsörjning, säger Christian och fortsätter:

– Något som varit otroligt viktigt för oss är att SkillEd driver våra specifika behov och frågor så vi ska få den bästa utformningen av utbildningen. De engagerar sig i våra förutsättningar och önskemål. Där gör SkillEd något helt annorlunda i jämförelse med andra utbildningsföretag, tycker jag.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.