”Metoden har gett dem konkreta verktyg i vardagen”

Kristin Ahne är affärsområdeschef på Aleris. Hennes medarbetare gick en unik version av kursen Coachande samtal.

Varför ville ni att era medarbetare skulle gå den här utbildningen?
– Omsorgspersonalen möter många olika människor under sitt arbetspass. Det kan vara boende, anhöriga, kollegor med mera. Vi ville synliggöra vikten av hur vi kommunicerar när vi möter en annan person och hur vi lyssnar på varandra. Ambitionen var också att med enkla medel tydliggöra metoder för ett bra samtal.

Känner du att ni som företag kan påverka hur utbildningen utformades?
– Ja, verkligen. SkillEd är en bra samarbetspartner och alla våra kontaktpersoner på SkillEd har varit mycket flexibla och samarbetsvilliga. Utbildningens innehåll har tagits fram i nära samarbete mellan Aleris och SkillEd, säger Kristin och fortsätter:

– Det har funnits en ömsesidig lyhördhet över vad som är bra och vad som behöver utvecklas under resans gång och det har varit enkelt att göra smärre förändringar under pågående utbildning. Det har varit givande att tillsammans med Kunskapsskolan ta fram det här utbildningskonceptet.

Hur var responsen från deltagarna efter utbildningen?
– Enligt utvärderingen är Aleris medarbetare mycket nöjda med utbildningen och beskriver också hur metoden har gett dem konkreta verktyg i vardagen.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.