”Det här är att ligga i framkant – men behovet finns redan nu”

En snabb väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda ingenjörer, det är tanken med NCC Nystart. Under hösten har Kunskapsskolans nya verksamhetsområde SkillEd tillsammans med NCC startat denna nya arbetsmarknadsutbildning.

Utbildning sträcker sig över 46 veckor och är indelad i nio olika block där deltagarna går igenom allt från ledning och kommunikation till juridik. Tre av blocken är arbetsplatsförlagd utbildning, då deltagarna är placerade på NCC:s olika byggarbetsplatser.

Undervisa och integrera
En av utbildningsledarna för NCC Nystart heter Lars Karlsson och arbetar med den grupp deltagare som finns i Göteborg. Han är i grunden egenföretagare och legitimerad lärare inom juridiska och ekonomiska ämnen och har arbetat med vuxenutbildning i över 20 år.

– Det är spännande att få vara med och undervisa och integrera de här byggnadsingenjörerna i den svenska företagskulturen. Den här typen av utbildning tycker jag är att ligga i framkant. Att både se och skapa möjligheter för de här människorna, istället för att följa efter i svallvågorna, så utformar man här ett alternativ för behovet som finns.

Företagskultur kan skilja sig mycket
Lars är utbildad civilekonom och har ett stort nätverk inom näringslivet i västsverige, något han planerar att utnyttja till deltagarnas fördel.

– Vi ska förutom de studiebesök som är förlagda på NCC även se till att besöka arkitektkontor och advokatfirmor. Den undervisning jag kommer hålla i är framför allt rörande ekonomi och företagskultur. Entreprenadavtal, arbetsrätt, rättigheter och skyldigheter på svenska arbetsplatser är andra bitar han kommer gå igenom med deltagarna. Att företagskultur kan skilja sig mycket mellan olika länder har Lars erfarenhet av, då han arbetat många år inom turism i bland annat Brasilien.

Bedöms efter helheten
– Det knepigaste är att lära sig kulturen. Du behöver bara ta dig till Danmark för att företagskulturen ska skilja sig från vår. Som medarbetare bedöms man efter helheten, hur du hanterar ditt yrke och det sociala samspelet, säger Lars och fortsätter:

– Det här känns helt rätt, detta är inte en vanlig arbetsmarknadsutbildning utan skräddarsydd och kan leda till en karriär och framtid i Sverige.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.