”Vi har ett mer öppet samtal nu”

Anna-Karin Öhlund är undersköterska och driftledare på äldreboendet Hasselparken. Hon har arbetat inom Aleris sedan 2012. Hon har gått kursen Coachande samtal.

–Kursen var bra, vi lärde oss mycket kring vad man ska tänka på och hur man kommunicerar. Det är lätt att fastna i gamla vanor och mönster i hur man för ett samtal. Under kursen fick vi många bra tips och idéer kring hur vi ska involverar den man samtalar med så att det blir en bra dialog.

Har du haft nytta av kunskaperna från utbildningen i din yrkesvardag?
–Ja det har jag, både med anhöriga och med vårdtagarna. Jag har arbetat mycket med dementa och där är det extra viktigt med en bra dialog med de anhöriga som ibland ska hjälpa till att förmedla vårdtagarens talan. Kunskaperna har också bidragit med ett mer öppet och inbjudande samtal inom personalgruppen. Jag tycker vi löser saker på ett smidigare sätt.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.