Utbildning i coachande samtal för Aleris

SkillEd har nyligen genomfört en tvådagarsutbildning i coachande samtal för driftledare inom Aleris Omsorg.

Idén till utbildningen föddes när medarbetare från Aleris var på studiebesök på Kunskapsskolan inför starten av Vård- och omsorgsprogrammet på Kunskapsgymnasiet.

– Aleris blev väldigt intresserade av hur vi jobbar med personlig handledning och såg direkt att det skulle vara värdefullt för deras ledare att utveckla sig inom det här området. Och skillnaden mellan att samtala med elever och äldre är faktiskt inte så stor som man skulle kunna tro, säger Kristin Arnberg, projektledare för Vård- och omsorgsprogrammet på Kunskapsgymnasiet.

Syftet med utbildningen är att ge drift- och kvalitetshandledare hos Aleris verktyg och kunskap i samtalsmetodik. Aleris har identifierat ett behov hos sina medarbetare att, med den boendes perspektiv i centrum, utveckla ett mer coachande förhållningssätt i dialogen med de äldre och deras anhöriga.

– Coachande samtal är ett område där vi inom Kunskapsskolan har över 15 års erfarenhet genom våra veckovisa handledningssamtal med våra elever. Nu tar vi med oss kunskapen från våra grund- och gymnasieskolor och anpassar detta för vuxna, säger Karin Svensson, projekt- och utvecklingsledare på Pedagogikavdelningen med särskilt ansvar för personlig handledning.

Karin Svensson och Patrik Olsson, som tidigare var lärare på Kunskapsskolan Spånga, utformade innehållet i kursen, det är också de som tillsammans med Kristin Arnberg har hållit i den. Deltagarna i kursen uttrycker att de efter utbildningen känner sig mer säkra i bemötandefrågor och tycker att de bättre kan bidra på sin arbetsplats.

– Nu diskuterar vi hur utbildning i coachande samtal kan ingå i alla anställdas kompetensutveckling. Samtidigt planerar vi för fördjupade kurser för de som kommit längre, berättar Kristin Arnberg.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.