Start av unikt utformad utbildning för utrikesfödda ingenjörer

NCC Nystart startade i september både i Stockholm och Göteborg. Totalt är det 18 utrikesfödda ingenjörer som på nytt satt sig i skolbänken.

Första dagen, på arbetsmarknadsutbildningen NCC Nystart, bjöd på välkomsttal av både NCC och SkillEd och dessutom studiebesök på en av NCC:s byggarbetsplatser. I Göteborg finns sex av deltagarna och i Stockholm resterande tolv. SkillEd har tillsammans med NCC har tagit fram en utbildning som är särskilt anpassad att möta NCC:s behov.

Utbildningen innefattar tre praktikperioder samt teori där bland annat språkinriktad undervisning ingår. Deltagarna kommer att fördjupa sina kunskaper i allt från kultur, arbetsmiljö och säkerhet till sociala koder. Rekryteringsprocessen av deltagarna gjordes av Arbetsförmedlingen och NCC.

Blanca Iris Salvador

En av deltagarna heter Blanca Iris Salvador Sandoval och flyttade till Sverige från Colombia för lite mer än fem år sedan. Hon har en civilingenjörsexamen med inriktning mot VVS och vattenbyggnadsteknik.

Varför sökte du NCC Nystart?
– Programmet passar mycket bra till min profil och mina behov att utveckla mig som ingenjör i Sverige. Det är ett genomtänkt program som ger riktigt goda möjligheter att integreras i samhället och på arbetsmarknaden. Här får jag utveckla språket samtidigt som jag får möjlighet till en djupare kunskap om den svenska byggsektorn.

Vad har du för förväntningar på det här året?
– Jag vill att utbildningen ger mig tillräckliga verktyg för att förstärka mina förmågor och min erfarenhet. Till exempel vill jag få ett bra fackspråk på svenska, förbättra mitt uttal, lära mig byggnormer och svenska standarder samt bredda min erfarenhet som ingenjör genom praktiken hos NCC. Därefter hoppas jag att NCC erbjuder mig arbete hos dem, säger Blanca och fortsätter:

– Utbildningsledarna från SkillEd stöder gruppen att utveckla sig och nå vårt mål det vill säga att förbereda oss för den svenska arbetsmarknaden. Deras engagemang bidrar till känslan att vi alla, gruppen och lärare, har samma mål.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.