Våra värderingar

Vårt manifest

Utveckling på riktigt

Världen förändras på ett ovillkorligt sätt. Den väntar inte på någon att komma ikapp. utvecklingen kräver därför att även du gör samma sak - du måste utvecklas. Utmaningen är att alla behöver lära sig olika saker, och på olika sätt.

Vi är pedagogiska experter. Det betyder att vi vet vad som får just dig att växa och hur du ska nå dit du vill. Vi ser till att du inte bara håller samma tempo som förändringarna i världen, utan att du även ligger ett steg före och är redo för det som kommer. Det är utveckling på riktigt.

Mission

Vi gör världen mer kompetent. Vi utmanar och förändrar utbildningar för organisationer och vuxna genom att skräddarsy kurser som håller organisationer konkurrenskraftiga.

Värderingar

Vi ser kraften i varje individ
Vi når längre tillsammans
Vi har höga förväntningar
Vi drivs av utveckling

Vår utgångspunkt

Engagemang, träffsäkerhet och affärsnytta

Med utgångspunkterna engagemang, träffsäkerhet och affärsnytta ger våra utbildningar och tjänster vilja och förmåga att utvecklas. Genom en kombination av smart teknik och engagerande pedagogik skapar vi rätt förutsättningar för lärande. Alla är vi olika. Därför målgruppsanpassar vi just efter era unika behov och förutsättningar för att uppnå maximal träffsäkerhet. Vi utgår från de mål som ni vill nå och skapar en lösning som ger mätbara resultat.

Våra principer är därför

Utbildning ska vara roligt
Utbildning ska praktiseras
Utbildning ska ligga steget före
Utbildning ska vara effektivt
Utbildning ska ske på dina villkor
Utbildning ska forma framtidskompetenser
Utbildning ska skapa värde för både individ & organisation
Utbildning ska ge tydligt resultat
Utbildning ska vara långsiktigt

Vår syn på utbildningar

Älskar man det man det gör blir det ofta bra

Vår passion är se människor och verksamheter utvecklas och uppnå sina mål. Genom en kombination av digital teknik och engagerande pedagogik skapar vi rätt förutsättningar för ett hållbart lärande. Utifrån företagets eller organisationens unika förutsättningar och mål skräddarsyr vi ett kompetensutvecklingsupplägg med mätbara resultat. För dig som vill utveckla din kompetens eller ditt förhållningssätt, erbjuder vi även öppna kurser.

Vuxnas lärande

Vuxna lär på olika vis

På samma vis som vi alla är olika, lär vi på varierande sätt. Modern forskning inom pedagogik menar att vuxna lär genom att göra och själva vara aktiva i sitt lärande. Vuxna lär även genom sammanhanget och utifrån förståelse av denna. Lärandet sker genom dialog och samarbete med andra genom motiverande uppgifter på rätt nivå. För att uppnå så kallad djupinlärning dvs lärande som stannar kvar över tid behöver deltagarna få reflektera kring sitt lärande och få respons på sina prestationer.

Indvidfokus

Att utgå från individen ger bättre resultat

I tjugo år har vi drivit skolor med fokus på personligt utformad utbildning. Att forma utbildningen efter individens förutsättningar, förkunskaper och mål är en självklarhet för oss. Våra pedagogiskt utbildade lärare har stor erfarenhet av att lotsa studerande fram till ökat kunnande. Utifrån varje deltagares förutsättningar sätts personliga mål för att uppnå verksamhetens. Under utbildningen får sedan varje deltagare handledning och stöttning efter just sina behov. På så sätt når alla så långt som möjligt. Vår övertygelse är att bäst resultat nås när man utgår från varje individ.

Flexibilitet

Flexibel kompetensutveckling som får lärandet att stanna kvar

Dagens omvärld med ständiga förändringar förutsätter kontinuerlig och flexibel kompetensutveckling. Vi erbjuder därför såväl fysiska utbildningar med certifierade pedagoger som digitala lösningar som e-learning, lärplattformar och mikrokurser i vår kostnadsfria app. På så vis kan arbetsgivare vara attraktiva och både locka och behålla kompetent personal.

Affärsnytta

När det är resultat och vägen dit som räknas

Organisationer är experter på sin verksamhet. Vi är experter på lärande och hållbar kompetensutveckling. Utifrån den effekt företaget vill ha, skapar vi utbildningsinsatser som ger mätbara resultat. Dessutom har vi roligt på vägen dit. Med kompetenta pedagoger som brinner för sitt jobb och med upplevelsebaserade metoder och egenproducerat material, gör vi lärandet lustfyllt - samtidigt som fokus är verksamhetens affärsnytta.

Utvärdering

Utvärderar löpande lärande och utveckling

Tillsammans med våra kunder sätts inför varje utbildning mål för vilka kunskaper och kompetenser som ska utvecklas. Varje deltagare definierar även sina egna lärande- och kompetensmål. Det är mot dessa mål arbetet sedan utvärderas.
Vi kopplar löpande under utbildningen tillbaka till de effekt-, lärande- och kompetensmål som sattes upp vid starten. Att reflektera och utvärdera mot mål gynnar själva lärandet. Det gör även att vi kan justera kursupplägg om några mål riskerar att inte nås.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.