Våra metoder

Så här lyckas vi med er kompetensutveckling

Genom våra metoder ser vi till att ge varje kund en unik utbildning som gör skillnad på riktigt. Våra metoder och egenproducerade material har visat sig vara avgörande för att få lärandet att stanna kvar över tid. Lägg därtill 20 års beprövad erfarenhet av undervisning så har ni förutsättningarna till en lyckad kompetensutveckling.

Interaktivt

Människor tar till sig kunskap på olika sätt. Vissa föredrar att själva reflektera och fundera medan andra behöver vara aktiva och lösa problem eller utmaningar i grupp för att ta till sig ny kunskap. Oavsett hur den individuella inlärningsstilen ser ut är interaktiva metoder en nyckel för att få lärandet att stanna kvar över tid. SkillEds utbildningsledare är experter på undervisningsmetoder och skräddarsyr utbildningen utefter individens verklighet eller organisationens förutsättningar och skapar djupinlärning genom metoder där deltagarna är aktiva under hela inlärningsprocessen.

Före- under - efter

En lyckad utbildningsinsats handlar om en helhet mellan vad som händer före - under och efter själva utbildningen. Att före den planerade utbildningsinasatsen börja fundera på ett dilemma eller situation kopplat till temat för kursen gör att man som deltagare är mer förberedd under själva utbildningstillfället. Detta skapar en mer kvalitativ utbildning där man når längre än vad man själv kanske trodde var möjligt. Efter utbildningen kan man följa upp med övningar, digitala moment eller repetition. SkillEds skickliga utbildningsledare ser därtill att varje deltagare får med sig konkreta tips på hur man efter utbildningstillfället kan få lärandet att stanna kvar över tid.

Digitalt - analogt

Vi ser till att skräddarsy den mest kostnadseffektiva kursen utefter just ert unika behov oavsett om den sker digitalt eller genom en fysisk utbildning på plats. Vi är experter på att skräddarsy utbildningar och kan tidigt i processen ge vår professionella syn på hur vi skulle kunna paketera den bästa utbildningen för just er. Oavsett om det är en fysisk utbildning på plats eller digitalt via lärplattform / app-format så tar vi ansvar för hela processen att skapa en kurs som gör skillnad på riktigt. Vi tror att en kombination av analogt och digitalt i utbildningen gör att man lär sig bättre och mer effektivt.

Partnermodellen- säkerställa kvalitet

Som partner har du mycket att säga till om i vår process där vi skräddarsyr utbildningar. Varje företag är unikt och utmaningarna skiljer sig åt mellan olika branscher. För att en utbildning ska vara relevant, både för företagen och deltagarna, är det viktigt att ha rätt typ av upplägg och innehåll. När vi skräddarsyr ett utbildningsupplägg använder vi oss alltid av vår partnermodell där behoven analyseras och en utbildning mejslas fram tillsammans med företaget. Beroende på behoven kan varje steg i modellen vara mer eller mindre omfattande. Vi utvärderar och förfinar utbildningen kontinuerligt för att nå just era målsättningar.

Eget material

Vägen till en lyckad utbildningsinsats är att skapa ett roligt lärande. SkillEds egenproducerade material och övningar är ett fundament för att skapa kreativa upplevelsebaserade utbildningar. Grafiskt designade informationsblad och övningar ger deltagarna en tydlig struktur och skapar inlärning på ett lustfyllt sätt. Våra unika kortlekar skapar delaktighet och engagemang hos den enskilde individen och är ett populärt inslag i våra utbildningar. Egenproducerade temafilmer har visat sig vara vägvinnande för att fånga en grupp och skapa djupinlärning hos kursdeltagarna.

Uppföljning och utvärdering

Vi tror att utvärdering och uppföljning är nyckeln för att nå längre tillsammans. Vår utvärderingsmodell bygger på utvärderingar både från deltagare och beställare. Syftet är att säkerställa att vi gör rätt saker och använder rätt metoder utifrån ett deltagarperspektiv samt beställarperspektiv. En skräddarsydd utvärdering som tydligt kopplar till de mål vi tillsammans tar fram för utbildningsinsatsen.

SkillEd App

Med SkillEds app får du en struktur som leder dig mot ditt uppsatta mål. I appen sätter du tydliga delmål som bryts ned till aktiviteter vilka hjälper dig att lyckas nå dit du vill.Dessutom kan du samtidigt lära dig mer om feedback, samtalsmetodik och ledarskap genom digitala mikrokurser. Börja redan i dag och nå dit du vill!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.