Vårt team

Lär känna oss på SkillEd

SkillEd består av ett litet och snabbfotat team där våra olika kompetenser och erfarenheter kompletterar varandra. Vi är engagerande, etusiasmerande, kompetenta och vi bygger alla våra utbildningar på vetenskap och beprövade metoder. Vi kompletterar vårt team med våra samarbetspartners. På så vis får våra kunder ut det mesta möjliga av våra utbildningar.


Mikaela Valtersson:
Mikaela är ytterst ansvarig för SkillEds verksamhet. Hon var en av dem som startade SkillEd år 2016. I grunden utbildad gymnasielärare med en passion för det goda ledarskapet. Mikaela är central i utvecklandet av SkillEds verksamhet och våra metoder. Hon håller bl a ihop SkillEds ledarskapsprogram.
Kontakta Mikaela.

Kristin Arnberg:
SkillEds partner director. Med en rektorsexamen i bagaget tar sig Kristin an flertalet av SkillEds större och långsiktiga samarbeten. Hon fokuserar extra på de delar av verksamheten där SkillEd bidrar till ökad kompetensförsörjning till den svenska arbetsmarknaden. Kristin drivs av ett engagemang för att minska kulturkrockar på arbetsplatser.
Kontakta Kristin.

Patrik Olsson:
Med en lång och gedigen bakgrund som coach och förstelärare vet Patrik hur man får samtliga i ett rum att känna sig delaktiga. Patrik är diplomerad coach och certifierad inom DISC. Han tar sig an alla uppdrag med en stor energi som smittar av sig. Patrik går dock igång lite extra när han får möjlighet att lära andra lära ut.
Kontakta Patrik.

Katja Wennerfors:
Det finns inget Katja inte vet om hur man bygger förtroendefulla samtal, tar sig an det svåra samtalet och skapar en framgångsrik feedbackkultur. För Katja är det få saker som betyder lika mycket som de mellanmänskliga relationerna. Katja är utbildad gymnasielärare men hon har också arbetat med utbildningar på Försäkringskassan och hos Polisen. Hon är certifierad inom DISC.
Kontakta Katja.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.