Webinar

Välkommen till spännande utbud av webinar!

Att få delta i webinar och enkelt få kunskap från kunniga experter inom olika ämnen är ett roligt sätt att lära nytt.

Vi har löpande olika webinar inom ämnen som ledarskap, teamutveckling, målsättning, integration, samtalsmetodik och mycket annat.

Vi publicerar alla aktuella webinars här. Du kan också ta del av tidigare webinar nedan.

Kommande webinar: Nya tillfällen publiceras inom kort

Tidigare webinar:

Webinar 21/5 -

Vad innebär kompetensutveckling post Corona?


Nu släpper vi Kompetensrapporten 2021!

 

Behovet av kompetensutveckling har blivit ännu tydligare under pandemin. Många branscher står inför ett skifte samtidigt som individens förutsättningar att utbilda sig har förändrats. Så, vilken syn har vi på kompetensutveckling 2021?

SkillEd har tagit fram Kompetensrapporten 2021 - en rapport som samlar de senaste trenderna inom kompetensutveckling. Vilka behov har företagen och vad för krav ställer medarbetarna på kompetensutbildning?

Välkommen till rapportsläpp den 21 maj kl. 9:00-10:00 där SkillEd presenterar Kompetensrapporten 2021 och en kunnig panel diskuterar resultatet. Samtalet leds av Fredrik Lindgren, Vd Kunskapsskolan 

Rapporten samlar insikter från ett flertal branscher och företag. Både från vana beställare och individer som vill ta sig vidare i karriären. Alla bekräftar de samma sak: kompetensutbildning har aldrig varit viktigare. Men de har också höga krav. Ta del av rapporten först av alla på vårt webinarium.

Webinariet är kostnadsfritt och på svenska

Tid: 21 maj 09.00 - 10.00

Webinar 29/4 -

Så ger du förutsättningar för ett hållbart lärande


Hur svårt kan det egentligen vara?!
Ett gratis webinar om hur du ger förutsättningar för ett hållbart lärande

Har även du varit på kurs där visserligen maten var god och kursledaren härlig, men du undrar vad du egentligen minns av kursen? Brottas du med att få dina kollegor att vilja lära sig nytt och att få den nya kunskapen att bli bestående? Eller är du bara nyfiken på hur du kan arbeta med motivation? Då är det här webinaret för dig.

För hur får man lärandet att stanna kvar? Visserligen är repetition all inlärnings moder, men det finns långt fler metoder för att få lärandet att bli hållbart. Under webinaret tittar vi på hur vuxna lär och hur du med enkla medel kan skapa goda förutsättningar för lärandet. Du får även konkreta tips på hur du med motivation kan få såväl dig själv som dina kollegor att vilja ta ansvar för eget lärande.

Webinaret leds av Katja Wennerfors som har lärarexamen och gedigen erfarenhet av undervisning till chefer och medarbetare på myndigheter, privata företag och organisationer.

Tid: 29 april 09.00 - 09.45

Varmt välkommen att anmäla dig!

Webinar 22/4 - Så här når du som chef fram i samtal


Många kurser inom ledarskap fokuserar på när det är tufft. De utmanande samtalen, att leda i förändring, att få team att dra åt samma håll, att hantera tidstjuvar etc...Viktigt, absolut. Men för dig som chef är det lika viktigt att veta hur du kan ge positiv bekräftelse, uppmärksamma framgång och berömma medarbetare på ett professionellt sätt som en naturlig del i ditt ledarskap.

Välkommen till ett kostnadsfritt webinar där vi ger dig konkreta verktyg för det goda samtalet.

 • Vad är ett gott samtal?
 • Hur förbereder du dig för det?
 • Hur gör du under själva samtalet?
 • Hur följer du upp samtalet?
 • Hur kan du lägga en grund för ett positivt samtalsklimat med och hos dina medarbetare?

Tid: 22 april 9.00 - 09.45


Webinar 10/3 - Bli en talare på 45 minuter


Har du inlett ditt tal med “inte för att jag är någon talare men,...”?


Nu kan du sluta med det. Med enkla, konkreta verktyg kan du spetsa din retorik och bli mer effektiv och framgångsrik med ditt budskap. Det här webinariet fokuserar på hur just du ska göra på riktigt, inte på retorikens historia.Frågor vi besvarar:

Hur får jag det jag sagt att stanna kvar?
Hur inleder och avslutar jag?
Om allt går emot mig, vad är det absolut viktigaste att fokusera på?
Välkommen till ett kostnadsfritt webinar där vi ger dig konkreta verktyg.

Tid: 10 mars 9.00 - 09.45

Varmt välkommen att anmäla dig!

Webinar 18/2 - Så här blir du bättre på att lära ut


Ibland hamnar man i en arbetsroll eller situation där det förväntas att lära ut till andra. Det är en härlig tillfredsställelse när man lyckas nå fram till olika individer men det finns också utmaningar i hur väl man lyckas.

 

Under webinaret kommer vi berätta om hur man med pedagogiska frågeställningar kan lyckas att nå fram både fysiskt och digitalt. Ni kommer även få effektiva och konkreta verktyg för hur man skapar motivation hos andra.


Webinar 14/1 - Så här når du som chef fram i samtal


Många kurser inom ledarskap fokuserar på när det är tufft. De utmanande samtalen, att leda i förändring, att få team att dra åt samma håll, att hantera tidstjuvar etc...Viktigt, absolut. Men för dig som chef är det lika viktigt att veta hur du kan ge positiv bekräftelse, uppmärksamma framgång och berömma medarbetare på ett professionellt sätt som en naturlig del i ditt ledarskap.

Välkommen till ett kostnadsfritt webinar där vi ger dig konkreta verktyg för det goda samtalet.

 • Vad är ett gott samtal?
 • Hur förbereder du dig för det?
 • Hur gör du under själva samtalet?
 • Hur följer du upp samtalet?
 • Hur kan du lägga en grund för ett positivt samtalsklimat med och hos dina medarbetare?

 

11/12 - Så ger du förutsättningar för ett hållbart lärande

Hur svårt kan det egentligen vara?!
Ett gratis webbinarium om hur du ger förutsättningar för ett hållbart lärande

Har även du varit på kurs där visserligen maten var god och kursledaren härlig, men du undrar vad du egentligen minns av kursen? Brottas du med att få dina kollegor att vilja lära sig nytt och att få den nya kunskapen att bli bestående? Eller är du bara nyfiken på hur du kan arbeta med motivation? Då är det här webbinariet för dig.

För hur får man lärandet att stanna kvar? Visserligen är repetition all inlärnings moder, men det finns långt fler metoder för att få lärandet att bli hållbart. Under webbinariet tittar vi på hur vuxna lär och hur du med enkla medel kan skapa goda förutsättningar för lärandet. Du får även konkreta tips på hur du med motivation kan få såväl dig själv som dina kollegor att vilja ta ansvar för eget lärande.

Webbinariet leds av Katja Wennerfors, med lärarexamen och gedigen erfarenhet av undervisning till chefer och medarbetare på myndigheter, privata företag och organisationer.


9/12 - Coaching - en jämlik relation

Ta tillfället i akt och i detta webinar få inspiration kring hur du kan utveckla ditt coachande förhållningssätt.

Oavsett om du har en ledande roll, där du coachar andra, eller om du helt enkelt är nyfiken på hur det coachande förhållningssättet kan vara ett verktyg i din kommunikativa vardag så har du nytta av det här webinaret. Du kommer att få en introduktion kring vilka beståndsdelar som ligger till grund för coaching. Under webinaret kommer vi också tillsammans djupdyka kring hur coaching kan stärka en jämlik relation och hur du praktiskt kan använda coaching i dina samtal.

Varmt välkommen att anmäla dig!


3/12 - Det utmanande ledarskapet

Välkommen till ett webinar där vi diskuterar det svåra och utmanande ledarskapet. Möt Anna Kinberg Batra och hör om hennes erfarenheter och kunskap kring ledarskap.
 • Hur leder man när det inte går på räls?
 • Hur får man människor med sig?
 • Om man inte ens har hela det egna teamet med sig - hur leder man då?
 • Hur hanterar man kriser som ledare?
 • Vad innebär det utmanande ledarskapet?
 • När är det egentligen lätt?

Under webinaret får du lyssna till ett samtal med Anna Kinberg Batra, tidigare moderat partiledare och statsministerkandidat, numera föreläsare och författare, och Mikaela Valtersson, vice VD på Kunskapsskolan, tidigare ekonomisk talesperson och riksdagsledamot för miljöpartiet

Detta webinar går inte att se i efterhand

30/9 - Coachande förhållningssätt

Konkreta verktyg för att utveckla ditt coachande förhållningssätt

Ta tillfället i akt och få inspiration hur du kan utveckla ditt coachande förhållningssätt. Oavsett om du har en ledande roll där du coachar andra eller om du helt enkelt är nyfiken på hur ett coachande förhållningssätt kan vara ett verktyg i din kommunikativa vardag så har du nytta av det här webinaret.

Du får en introduktion och exempel på konkreta verktyg i hur man använder ett coachande förhållningssätt, ett förhållningssätt som bygger på att alla människor kan lyckas och vill lyckas. Vi kommer gå igenom hur du kan använda ett aktivt lyssnande och öppna frågor som samtalsmetodiska verktyg när du coachar och leder andra. Under webinaret kommer du även att få konkreta tips för hur du får någon annan att hitta motivationen och ta större ansvar för sina egna mål.


 23/9 - Att hantera samtal som chef under en utmanande tid

Att ha bra kvalitativa samtal är alltid en utmaning. Under tiden med Coronapandemin har detta ställts på sin spets. Hur gör du som chef för att hålla bra samtal med dina medarbetare på distans? Vi diskuterar detta ämne under ett spännande webinar. Du får lärdomar och verktyg att hantera dina egna samtal. Gäst är Kunskapsskolans VD, Fredrik Lindgren, som berättar om utmaningar och framgångsfaktorer med att vara chef och ledare under pandemin. För hur håller du som ledare och chef goda personalledande samtal under en pandemi då de flesta av medarbetarna ska arbeta hemifrån? Hur håller du visionen levande och får alla att känna sig bekräftade, inkluderade och motiverade? Och hur vet du egentligen hur dina medarbetare mår?

Under webinariet ges även konkreta tips för hur du som ledare eller chef kan hålla det goda samtalet digitalt, vilka förberedelser du kan vidta och hur du kan bli bättre på att hantera andras och egna reaktioner.Medverkande:

Fredrik Lindgren VD, Kunskapsskolan

Katja Wennerfors Utbildningsledare, SkillEd


 4/6 - Leda dig själv

För att leda andra måste man kunna leda sig själv. Särskilt i den tid vi nu lever i med andra krav och utmaningar än vad vi är vana vid. I en tid av social distansering och hemarbete, kan det vara särskilt krävande att upprätthålla ett glädjefullt och effektivt arbetssätt. Den här onlinekursen inom ledarskap ger dig därför redskap och metoder för att stärka tryggheten i ditt självledarskap så att du kan utvecklas i en tid av osäkerhet och prövning. Du får verktyg för att öka din självkännedom och medvetenhet om hur du kan uppfattas av andra. Du får även konkreta verktyg för att hantera utmaningar och triggers så att du kan leda dig själv. Genom att du utvecklar dina ledaregenskaper och bättre förstår dina egna drivkrafter blir du en ledare som i högre grad kan få andra att utvecklas. Så väl nu på distans som i framtiden.

 


 10/6 - Genomföra virtuella möten

I en tid av social distansering och digitala möten kan det vara särskilt krävande att upprätthålla ett effektivt mötesklimat. Den här online-kursen om just virtuella möten stärker tryggheten i din roll som mötesledare eller mötesdeltagare. Du får verktyg för att öka din förmåga att bygga strukturerade och kvalitativa virtuella möten. Du får även konkreta redskap att hantera utmaningar som du kan stöta på i rollen som mötesledare och mötesdeltagare. Genom att du utvecklar din roll och bättre förstår de utmaningar och krav som virtuella möten ger blir du en mötesledare och mötesdeltagare som i högre grad kan hantera dessa i stunden. Så väl nu på distans som i framtiden.

 


 22/4 - Leda i förändring

I en tid av ständig förändring behöver organisationer och verksamheter vara snabbfotade och kontinuerligt utvecklas. All förändring, även om förändringen i sig är positiv, kan bidra till att skapa oro och ohälsa. Att då bringa lugn, verka för fokus och få alla medarbetare och chefer med sig åt samma håll är avgörande, men hur gör du det? Under detta webinar får du se exempel på människors olika reaktioner på förändringsprocesser och hur du kan hantera dem. Även dina egna. För att leda andra är även att leda sig själv. Under webinaret tittar vi dessutom på hur hjärnan fungerar vid stress och oro som förändringar kan utlösa och hur du kan förebygga och hantera det.8/5 - Så här blir du bättre på att lära ut

Ibland hamnar man i en arbetsroll eller situation där det förväntas att lära ut till andra. Det är en härlig tillfredsställelse när man lyckas nå fram till olika individer men det finns också utmaningar i hur väl man lyckas. Under webinaret kommer vi berätta hur kopplingen mellan vår egen fostran kring inlärning kan påverka hur man själv lär ut till andra. Hur ser den pedagogiska grundsynen ut kring inlärning, är vi människor passiva eller aktiva när vi ska lära oss nya saker? Och vad krävs för att lyckas individanpassa inlärningen?Missa inte SkillEd på Facebook och Linkedin

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.