Skapa team som drar åt samma håll

Att skapa team som drar åt samma håll

För att verksamhetens mål ska nås krävs team som drar åt samma håll. Vad är det då som gör vissa team effektiva? Vad är det som får andra team att få jobbet gjort samtidigt som de har riktigt kul på jobbet? En framgångsfaktor är en miljö där medarbetarna har god självkännedom och förstår och respekterar hur de själva och kollegor fungerar. Alla i teamet får möjlighet att utvecklas samtidigt som teamet i sig har tydliga strategier för samarbete och för att hantera utmaningar och konflikter. En god samarbetskultur på arbetsplatsen grundar sig på konstruktiv feedback och främjar en lärande organisation där alla upplever inkludering och bekräftelse.
I den här utbildningen får du bland annat redskap för ökad självkännedom, förståelse för en gruppers utvecklingsfaser och metoder för att ge och ta emot feedback. Du får även metoder för att
identifiera, förebygga och hantera konflikter. Du lär dig även vikten av det aktiva lyssnandet och icke-verbal kommunikation. Därtill får du genom upplevelsebaserad pedagogik konkreta övningar som du
direkt kan ta vidare med ditt eget team. Om du vill, skräddarsyr vi en specifik utbildningsinsats till ditt team och kan då utgå från en GDQ-profilering av teamet.


Vad ingår i kursen?

 • Vad är feedback?
 • Verktyg för att ge feedback
 • Verktyg för att ta emot feedback
 • Teknik för att ge utvecklande feedback (det vi till vardags kallar negativ kritik)
 • Ökad självkännedom
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Det aktiva lyssnandet
 • Konfliktens dimensioner
 • Att identifiera, förebygga och hantera konflikter
 • Gruppers utvecklingsfaser
 • Att arbeta för verksamhetens mål parallellt med sina individuella
 • Coachande förållningssätt
 • Checklista med metoder och övningar att ta med för det fortsatta lärandet för dig och ditt team


Målgrupp

 • Du som leder andra i exempel team eller projekt
 • Du som vill öka effektiviteten och arbetsglädjen i teamet
 • Du som har personalansvar
 • Du som vill bli tryggare i ditt ledarskap
 • Du som stöttar andra i sitt ledarskap
 • Du som har som nästa steg att leda andra/bli chef
 • Du som är nyfiken på din förmåga att leda andra
 • Du som är intresserad av ledarskap

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.