Skapa team som drar åt samma håll

Att få team som drar åt samma håll

Att vara en del av ett team kan både vara utmanande och tillfredställande då man både som ledare och teammedlem har en viktig roll över gruppens utveckling och dess förmåga att dra åt samma håll.
är det då som gör vissa team effektiva? En framgångsfaktor är en miljö där medarbetarna har god självkännedom och förstår och respekterar hur de själva och kollegor fungerar.

I den här utbildningen ges redskap för ökad självkännedom, förståelse för gruppers utvecklingsfaser och metoder för att ge och ta emot feedback. Deltagarna får även metoder för att identifiera, förebygga och hantera konflikter. Vikten av det aktiva lyssnandet och icke-verbal kommunikation är en central del. Denna kurs kommer ge ddeltagarna en teoretisk bakgrund utifrån Susan Wheelans teoretiska model IMGD medr 4 faser i teamets utveckling Genom SkillEds pedagogiska expertis och en upplevelsebaserad pedagogik med konkreta övningar skapas långsiktigt lärande och utveckling. Våra utbildningar är alltid interaktiva och bygger på upplevelsebaserad pedagogik.

SkillEd företagsanpassar alltid våra utbildningar uom behov finns. Detta är exempel på vad en skräddarsydd utbildning i ämnet att få team att dra åt samma håll kan innehålla då vi haft liknande utbildningar för andra kunder.

 • Verktyg för att ge och ta emot feedback
 • Teknik för att ge utvecklande feedback (det vi till vardags kallar negativ kritik)
 • Ökad självkännedom
 • Det aktiva lyssnandet och andra samtalstekniker
 • Att identifiera, förebygga och hantera konflikter
 • Gruppers utvecklingsfaser
 • Att arbeta för verksamhetens mål parallellt med sina individuella
 • Coachande förållningssätt
 • Checklista med metoder och övningar att ta med för det fortsatta lärandet för dig och ditt team


Målgrupp

 • Du som leder andra i exempel team eller projekt
 • Du som vill öka effektiviteten och arbetsglädjen i teamet
 • Du som har personalansvar
 • Du som vill bli tryggare i ditt ledarskap
 • Du som stöttar andra i sitt ledarskap
 • Du som har som nästa steg att leda andra/bli chef
 • Du som är nyfiken på din förmåga att leda andra
 • Du som är intresserad av ledarskap

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.