Att skapa en feedbackkultur

Att skapa en feedbackkultur

Vi vet att konstruktiv feedback skapar såväl effektiva team som ökad arbetsglädje. Enligt SkillEds studie om feedback på arbetsplaster får inte majoriteten av deltagarna regelbunden feedback trots att redskapen finns. Den här utbildningen ger deltagarna konkreta redskap för att ge och ta emot uppskattande och utvecklande feedback. Handfasta tips för hur man kan utveckla en feedbackkultur på arbetsplatsen är i fokus. SkillEds pedagogiska experter ger också deltagarna ökad förståelse för den så kallade feedbacktrappan, och kan på så vis undvika onödiga missförstånd och konflikter. På så sätt kan såväl individer som team växa och utvecklas.

Att ge feedback är att ge annan en gåva och genom konkreta övningar får deltagarna öva sig på att ge och ta emot feedback oavsett om det är till en kollega eller en chef. Vuxna lär bäst när det sker under lustfyllda omständigheter. Utbildningen ger därför både värdefulla insikter och kunskaper samt upphov till igenkänning och skratt.

SkillEd företagsanpassar alltid våra utbildningar uom behov finns. Detta är exempel på vad en skräddarsydd utbildning i ämnet Feedback kan innehålla då vi haft liknande utbildningar för kunder.

 • Vad är feedback?
 • Skillnad på uppskattande feedback och beröm
 • Skillnad på utvecklande feedback och negativ kritik
 • Att ge feedback på ett konstruktivt vis
 • Att ta emot feedback och växa
 • Feedbackverktyg
 • Feedbackkultur vs bedömnningskultur
 • Feedbacktrappan
 • Självkännedom


Målgrupp

 • Du som leder andra i exempel team eller projekt
 • Du som vill öka effektiviteten och arbetsglädjen i teamet
 • Du som har personalansvar
 • Du som vill bli tryggare i ditt självledarskap
 • Du som stöttar andra i sitt ledarskap
 • Du som vill se andra växa

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.