Att skapa effektiva team

Att skapa effektiva team

På varje arbetsplats vill man ha effektiva team som uppfyller verksamhetens mål och där medarbetare känner stolthet och glädje för sitt arbete. Att bara sätta ihop människor i en grupp utifrån goda kompetenser är däremot ingen garanti för att arbetet kommer att ge den effekt som arbetsgivare gärna vill uppnå. En framgångsfaktor är att utveckla en god samarbetskultur. En annan viktig del är att känna till varandras styrkor och utmaningar samt mer ingående förstå och hantera de processer som en grupp genomgår.

I den här utbildningen får deltagarna konkreta redskap för att stegvis arbeta genom gruppens faser. Vi ser hur man kan handleda och coacha på såväl individ- som gruppnivå och under både toppar som dalar som kan uppstå i en grupp. Genom upplevelsebaserad pedagogik får man ökad förståelse för hur alla i sina roller som ledare eller teammedlem kan såväl hindra som underlätta gruppens utveckling mot att bli ett effektivt team.

Vi kan också erbjuda en GDQ-profilering på ditt team/din grupp. På så vis kan man lättare gå vidare med konkreta åtgärder för just ert team/er grupp.

SkillEd företagsanpassar alltid våra utbildningar uom behov finns. Detta är exempel på vad en skräddarsydd utbildning i ämnet Att skapa effektiva team kan innehålla då vi haft liknande utbildningar för andra kunder.


 • Vad är effektivitet?
 • Att identifiera gruppens styrkor
 • Gruppers utveckling
 • Variation av aktiviteter i olika utvecklingsfaser
 • Att coacha genom svackor
 • Att sätta mål för gruppens utveckling
 • Ansvar och roller
 • Ökad självkännedom
 • Checklista och metoder att ta med för det fortsatta lärandet för dig och ditt team


Målgrupp

 • Du som leder andra i exempel team eller projekt
 • Du som vill öka effektiviteten och arbetsglädjen i teamet
 • Du som har personalansvar
 • Du som vill bli tryggare i ditt ledarskap
 • Du som stöttar andra i sitt ledarskap
 • Du som har som nästa steg att leda andra/bli chef
 • Du som är nyfiken på din förmåga att leda andra
 • Du som är intresserad av gruppers utveckling
 • Du som är intresserad av ledarskap

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.