Att sätta mål och nå dem

Att arbeta mot tydliga mål och nå dem

Nyckeln till goda resultat och framgång är att kunna sätta tydliga mål, kontinuerligt följa upp dessa och se till att rätt förutsättningar finns för att nå sina mål. Det kan vara en verksamhets, ett teams eller en enskild medarbetares mål. På ytan kan det verka enkelt, men i realiteten är måluppfyllelse ofta en svår uppgift. Under den här utbildningen ser vi hur målsättning blir verktyg för lyckade framtida resultat. Deltagarna får konkreta metoder för hur de individuellt eller i sin grupp sätter rimliga och tydliga mål, så kallade SMART:a mål. De får även redskap för hur dessa kan brytas ned i utvärderingsbara delmål och aktiviteter. För att rätt resultat ska uppnås, tittar vi på vad man kan göra vid så kallade målkonflikter.

Genom upplevelsebaserade övningar får deltagarna strategier för att hantera situationer när delmålen inte uppfylls. Vi tittar även på vikten av att fira måluppfyllelse. Man får också metoder för att utvärdera resultat – såväl analogt som digitalt. Med utbildningen följer konkreta checklistor och verktyg för det fortsatta arbetet.
Våra utbildningar är alltid interaktiva och bygger på upplevelsebaserad pedagogik.

SkillEd företagsanpassar alltid våra utbildningar uom behov finns. Detta är exempel på vad en skräddarsydd utbildning i ämnet Att arbeta med mål kan innehålla då vi haft liknande utbildningar för kunder.

 • Att formulera syfte och mål?
 • Hur kan målkonflikter hanteras?
 • Olika modeller för målsättning där ett exempel är SMART:a mål
 • Att bryta ned i delmål och aktiviteter
 • Att följa upp mål
 • Gemensamma och enskilda mål
 • Att kommunicera sina mål och utvärdering
 • Att få alla med sig i arbetet att nå målen


Målgrupp

 • Du som vill bli bättre på att sätta mål och nå dem
 • Du som leder andra i exempel team eller projekt
 • Du som vill öka effektiviteten och arbetsglädjen i teamet
 • Du som vill att dina medarbetare ska sätta mål och nå dem
 • Du som vill bli tryggare i ditt självledarskap
 • Du som stöttar andra i sitt ledarskap
 • Du som är nyfiken på din förmåga att leda andra
 • Du som vill se andra växa

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.