Att sätta mål och nå dem

Att sätta mål och nå dem

Nyckeln till goda resultat och framgång är att kunna sätta tydliga mål, kontinuerligt följa upp dessa och se till att rätt förutsättningar finns för att nå sina mål. Det kan vara en verksamhets, ett teams
eller en enskild medarbetares mål. På ytan kan det verka enkelt, men i realiteten är måluppfyllelse ofta en svår uppgift. Under den här utbildningen ser vi hur målsättning blir verktyg för lyckade
framtida resultat. Du får konkreta metoder för hur du individuellt eller i din grupp sätter rimliga och tydliga mål, så kallade SMART:a mål. Du får även redskap för hur dessa kan brytas ned i utvärderingsbara delmål och aktiviteter. För att rätt resultat ska uppnås, tittar vi på vad du kan göra vid så kallade målkonflikter.
Genom upplevelsebaserade övningar får du strategier för att hantera när delmålen inte uppfylls. Vi tittar även på vikten av att fira måluppfyllelse. Du får också metoder för att utvärdera resultat – såväl
analogt som digitalt. Med utbildningen följer konkreta checklistor för det fortsatta arbetet samt möjlighet till mikrokurser och målsättningsdel i SkillEds app.


Vad ingår i kursen?

 • Vad är skillnanden mellan syfte och mål?
 • Hur kan målkonflikter hanteras?
 • Att sätta mål
 • Olika modeller för målsättning där ett exempel är SMART:a mål
 • Att bryta ned i delmål ock aktiviteter
 • Olika sätt att följa upp mål
 • Hur vet man när man lyckats?
 • Gemensamma och enskilda mål
 • Analoga och digitala hjälpmedel
 • Att kommunicera sina mål och utvärdering
 • Checklistor för fortsatt arbete med app som innehåller målsättningsverktyg och mikrokurser
  Inga förkunskaper krävs


Målgrupp

 • Du som vill bli bättre på att sätta mål och nå dem
 • Du som leder andra i exempel team eller projekt
 • Du som vill öka effektiviteten och arbetsglädjen i teamet
 • Du som vill att dina medarbetare ska sätta mål och nå dem
 • Du som vill bli tryggare i ditt självledarskap
 • Du som stöttar andra i sitt ledarskap
 • Du som är nyfiken på din förmåga att leda andra
 • Du som vill se andra växa

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.