Skapa en online-kurs

Skapa en online-kurs

Trender inom kompetensutveckling visar att ett netflix-perspektiv på lärandet blir allt vanligare. Medarbetare efterfrågar relevant kunskap i ett lättillgängligt format som går att tillgodogöra sig ”anytime och på any devices”. Därtill blir humor, underhållning och återkoppling, så kallad gamification, viktigt för motivation och engagemang i att vilja lära sig nytt. Flertalet vill ta till sig kunskap i en annan form än den traditionella och digitala kurser som exempelvis mikrokurser är
populära och efterfrågade.
Att lägga upp en mikrokurs eller skapa en längre så kallad e-learning utbildning är en konst som utöver den tekniska kunskapen framför allt kräver förmågan att skapa pedagogisk struktur. Vad är
syfte och mål med utbildningen? Vilken är målgruppen och vad ska läsas, lyssnas på och upplevas visuellt via exempelvis en film. Detta är exempel på vad vi i denna utbildning tittar närmare på. Vi
undersöker även vad som skapar engagemang och vad som får lärandet att stanna kvar. Du får konkreta exempel på hur du kan utvärdera och bedöma kunskapsutvecklingen samt mäta effekten.
Avslutningsvis får du även hjälp att producera och publicera ditt material.


Vad ingår i kursen?

 • Att lära digitalt
 • Skillnad på syfte och mål, innehåll och struktur
 • Trender inom kompetensutveckling
 • Kommunikationens grunder
 • Målgruppsanpassning
 • Hur du skapar förutsättningar för digitalt lärande som stannar kvar
 • Att skapa en kurs – stegvis och pedagogiskt
 • Gamification – hotivation eller motivation
 • Val av bilder och filmer
 • Att skapa en kurs som är inkluderande och interaktiv
 • Skapa en egen kurs


Målgrupp

 • Du som vill skapa en online-kurs
 • Du som arbetar inom kompetensutveckling
 • Du som håller utbildningar/kurser/workshops
 • Du som är nyfiken på trender inom digitalt lärande

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.