Att skapa en utbildning

Att skapa en utbildning

Att få lära ut samt skapa och genomföra en utbildning är något av det roligaste man kan göra! En del av oss lär andra på heltid, men många håller i kurser, seminarier eller workshops då och då i sitt arbete.
I den här utbildningen får du konkreta verktyg för att skapa en kurs från start till mål. Alltifrån att formulera mål och syfte och bygga en struktur, till att anpassa nivån på innehåll och aktiviteter
utefter olika målgrupper. Du får ökad kunskap om vuxnas lärande och vilka förutsättningar du som kursledare ansvarar för att säkerställa. Vi tittar på trender och olika former av flexibelt lärande
(blended learning) som exempelvis learning communities, digitalt lärande som mikrokurser och e-learning på lärplattformar samt modern forskning om lärande i klassrum.
Därtill får du metoder för att planera, förbereda, genomföra och utvärdera en utbildning.
Tillsammans tittar vi på hur du med olika övningar kan skapa interaktivitet och anpassa efter olika målgrupper. Du får handfasta tips i hur du kan använda teknik för att skapa motivation och
engagemang. Med upplevelsebaserad pedagogik får du konkret uppleva vad som skiljer summativ och formativ bedömning.
Avslutningsvis ges även tips på hur du kan planera för och med det hantera en oväntad händelse som du eventuellt kan uppleva som stressande. Utbildningen kan gärna kombineras med Att leda en kurs.


Vad ingår i kursen?

 • Vuxnas lärande
 • Lärarens roll och ansvar
 • Att förbereda, planera och genomföra en utbildning
 • Skillnad mellan syfte och mål, innehåll och struktur
 • Trender inom lärande och olika former av lärande
 • Att skapa övningar som skapar interaktivitet, motivation och engagemang och som leder till ny kunskap
 • Att bedöma, utvärdera och mäta lärande och beteendeförändringar
 • Summativ vs formativ bedömning
 • Att anpassa till målgruppen
 • Att hantera det oväntade
 • Att ha riktigt kul när man lär sig nytt


Målgrupp

 • Du som ska skapa utbildningar/kurser/workshops/kreativa möten
 • Du som leder utbildningar/kurser/workshops/kreativa möten
 • Du som vill leda utbildningar/kurser/workshops
 • Du som leder andra i exempel team eller projekt
 • Du som vill bli tryggare i ditt självledarskap
 • Du som stöttar andra som håller kurser i sitt ledarskap
 • Du som vill se andra växa

"SkillEd är en väldigt lyhörd utbildnings­leverantör därför samarbetar Vi med dem."

Christian Rosenhamer,

Head of NCC Academy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.